/

/

bijkomende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

COVID-19
16 februari 2021

Bijkomende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

Verlenging van de bestaande steunmaatregelen tot en met eind juni 2021:

 • verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • het nieuwe overbruggingsrecht voor zelfstandigen dat vanaf 1/1/2021 actief is (omzetdaling 40%);
 • een bijkomend uitstel van de betaling vennootschapsbijdrage voor zelfstandigen;
 • aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen;
 • de tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw;
 • voor werkgevers werd de vereenvoudigde procedure omtrent tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona verlengd, en dit voor alle sectoren;
 • de werknemers zullen daarenboven meer netto overhouden van hun werkloosheidsuitkering aangezien de RVA slechts 15% bedrijfsvoorheffing zal inhouden;
 • in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten, kunnen de werknemers terug tot 220 vrijwillige overuren;
 • werkgevers kunnen op een eenvoudige manier hun werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs. Tijdelijk werkloze werknemers mogen ook opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen sluiten bij een andere werkgever, in dezelfde sectoren;
 • werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht wegens corona kunnen in de landbouw, tuinbouw, zorgsector en het onderwijs werken, en dit met behoud van 75% van hun uitkering;
 • werknemers die tijdelijk werkloos zijn in het kader van de coronacrisis behouden de opbouw van hun 2de pijler van hun aanvullend pensioen.

Bijkomende steunmaatregelen:

 • een afschaffing van de voorschotregeling bedrijfsvoorheffing in december 2021 en verrekening in het volgende boekjaar;- een vrijstelling van de FAVV-heffingen in de horeca;
 • vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor werkgevers in de eventsector;
 • de uren die jobstudenten werken in de zorg of het onderwijs niet zullen meetellen voor dat jaarlijkse maximum (van 475 uren) in 2021;
 • tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis kan in halve dagen in plaats van volledige dagen in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport;
 • groter opleidingsaanbod voor tijdelijke werklozen in het kader va de coronacrisis;
 • bijkomende premie voor werknemers met een laag loon die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in het kader van de coronacrisis (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis in maart 2020), en die zijn tewerkgesteld in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen. Het bedrag van deze eenmalige premie hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021 en met een maximum van 780 EUR bruto;
 • om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen de werknemers die gebruik maken van tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten;
 • de thuiswerkvergoeding dat dient om de kosten van het thuiswerk te compenseren wordt tijdelijk verhoogd naar 144,31 EUR (in plaats van 129,48 EUR). Voor bedienden kan dit gedurende 3 maanden (april-juni 2021) en voor ambtenaren kan dit gedurende 8 maanden. Dit bedrag wordt fiscaal vrijgesteld. Het is evenwel aan de werkgever om te beslissen of hij deze verhoogde onkostenvergoeding, die ten zijnen laste is, zal uitkeren. 
 • preventieve campagne tegen burn-out

Verplicht of aanbevolen telewerk tijdens de coronacrisis

In de Nationale Arbeidsraad werd op 26 januari 2021 een CAO afgesloten (CAO nr.149) die het verplicht of aanbevolen telewerk regelt tijdens de coronacrisis.

Overeenkomstig deze CAO dienen alle bedrijven te voorzien in een duidelijke policy met oog op de organisatie van het thuiswerk. In deze policy dient de werkgever te voorzoen in volgende elementen:

 • Dat dezelfde rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de werknemer als wanneer hij op de bedrijfslocatie van de werkgever werkt zoals rond organisatie arbeidsduur, bereikbaarheid, verwachte prestaties, wijze van controle, GDPR etc.
 • Dat de werknemers worden geïnformeerd over het beleid inzake welzijn op het werk.
 • Het door de werkgever terbeschikkingstelling door de werkgever apparatuur en technische ondersteuning.
 • Het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever aan de werknemer betaalt (dit is maximaal 129,48 euro. Dit bedrag zou voor de duur van de drie maanden en vanaf 1/4/2021 opgetrokken worden naar 144,31 euro).

Beschikt u op vandaag nog niet over dergelijke policy en ziet u door het bos de bomen niet meer?  Dan staan onze specialisten van HR Solutions u graag bij in het opstellen van deze policy.

Op vrijdag 12 februari 2021 besliste het kernkabinet om een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen te verlengen, en dit tot eind juni 2021. Daarnaast kondigde het kernkabinet een reeks bijkomende steunmaatregelen aan. Wij zetten deze voor u op een rijtje:

Bijkomende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis
Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.