Kies uw taal:
Nieuws 21 november 2022 Door Michaël Lagrou

Tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% niet meer mogelijk in 2023

Tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% niet meer mogelijk in 2023

Tijdelijke verhoging als mogelijk antwoord op economische crisis

Voorwaarden toepassing investeringsaftrek

  • +door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of ‘kleine’ vennootschappen (op grond van artikel 1:24, §1-6 WVV);
  • +in materiële of immateriële vaste activa die men kan afschrijven over een periode van minstens drie jaar;
  • +die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;
  • +en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Dat betekent dat ze ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming zijn gekomen, ofwel dat de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar van is geworden via een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al zijn ze nog niet geleverd en/of betaald.
  • +investeringen in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, maar niet als het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die zelf de investeringsaftrek zou kunnen toepassen.

Tijdelijke verhoging tarief investeringsaftrek komt ten einde

Nu investeren is de boodschap

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten!
Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Michaël Lagrou
Michaël Lagrou