Legal

Vermogensplanning

Als ondernemer is het belangrijk om je eigen vermogen in kaart te brengen en veilig te stellen voor de toekomst. Ken je de waarde van jouw onroerende goederen? Hoe zit het precies met jouw aandelen? En is het nodig om extra bij te sparen voor de toekomst? Om te vermijden dat je later voor verrassingen komt te staan, gaan we aan de slag met een plan op maat. We geven je graag een overzicht van de meest voorkomende vormen van vermogensplanning.

Vroeg begonnen is half gewonnen: denk nu al aan je financiële toekomst.

Maatschap oprichten

Met een maatschap draag je op een fiscaalvriendelijke manier jouw vermogen nu al over naar de volgende generatie. Dit kan handig zijn om erfbelasting bij jouw overlijden te vermijden. Dankzij de maatschap behoud je bovendien controle over het afgestane vermogen en de inkomsten ervan. 

Huwelijkscontract opmaken

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij een huwelijk is dat niet anders. In een huwelijkscontract leg je duidelijk vast wat er met het vermogen van beide partijen mag gebeuren bij de ontbinding van het huwelijk, bijvoorbeeld na een scheiding of overlijden. Iets waar je misschien liever nog niet aan denkt, maar wat je veel narigheid kan besparen.

Testament opstellen

Een testament is een gekende oplossing om de wettelijke regels rond erfopvolging aan te vullen of ervan af te wijken, met respect voor jouw wensen. We bespreken wat er met je woning, geld en andere bezittingen moet gebeuren. Zo is er na het overlijden geen ruimte voor discussie tussen de erfgenamen of met de fiscus.

Zorgvolmacht geven

Heb je er al eens bij stilgestaan wie jouw vermogen zal beheren als je daar zelf niet meer toe in staat bent? Om te vermijden dat je vermogen geblokkeerd wordt, kan je in een zorgvolmacht duidelijk maken wie die taak van jou mag overnemen. Zo wordt de werking van je onderneming gegarandeerd, door iemand die je vertrouwt.

Aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden vraagt de fiscus naar een aangifte van nalatenschap. Dit brengt de stand van het vermogen van de overledene in kaart en is de basis voor de erfbelasting. Door de aard van onze dienstverlening hebben wij vaak reeds alle info in handen om dit correct en tijdig te doen. Op die manier worden de erfgenamen hier niet mee belast.

Interessant voor jou