Bedrijfsoverdracht en familiaal charter

Overdracht van vermogen

Ik wil een overzicht van mijn vermogen

De eerste stap richting een vermogensplanning is het opmaken van een gedetailleerd overzicht van je vermogen en een waardering hiervan. Hoe is jouw onroerend en roerend vermogen gestructureerd? Wat behoort tot het eigen vermogen of het gemeenschappelijk vermogen, is er vermenging van vermogens gebeurd? We gaan ook na wie je erfgenamen zijn. Er moet rekening gehouden worden met complexe situaties zoals bijvoorbeeld nieuw samengestelde gezinnen.

Op basis van deze vermogensanalyse wordt vervolgens een simulatie gemaakt van de verschuldigde erfbelasting bij overlijden. Er wordt nagegaan of er gunsttarieven van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor familiale vennootschapen). Daarna gaan we na hoe we de successiedruk kunnen verlichten. Maar niet enkel het fiscale aspect is van belang, er wordt ook aandacht besteed aan je persoonlijke wensen. Een op maat gemaakt huwelijkscontract of het opmaken van een testament kan al zorgen voor een optimalisatie.

Ik wil overdragen maar met behoud controle

Wens je al een stap verder te gaan en een gedeelte van je vermogen over te dragen aan de volgende generatie, dan kunnen we ook verschillende oplossingen aanreiken naargelang je wensen. Wens je nog controle te behouden of inkomsten te behouden? Wens je bepaalde voorwaarden te koppelen aan de schenking? Wens je jouw kleinkinderen reeds in het verhaal te betrekken? Er kan geopteerd worden voor een notariële dan wel een onderhandse schenkingsakte. Het oprichten van een maatschap kan beantwoorden aan de behoefte van controle en kunnen wij ook volledig op maat uitwerken.

Familiaal charter

Na de technische uitwerking van de familiale regeling is het tijd om de nodige aandacht te besteden aan de nazorg of de opmaak van het familiaal charter. Dit charter kan gezien worden als een geheel van spelregels en afspraken die de betrokken familieleden onderschrijven en die de toekomstige samenwerking in goede banen zal leiden.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.