/

/

/

/

bij pgs is duurzaamheid verankerd in de strategie

Getuigenis van een Klant

Bij PGS is duurzaamheid verankerd in de strategie

Bij Vandelanotte dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. We zetten dan ook graag een klant in de kijker die sterk inzet op duurzaam ondernemen, in een branche waar dat op het eerste gezicht geen evidentie is. PGS Group biedt zijn klanten een uitgebreid aanbod aan nieuwe en tweedehandse houten palletten. Om duurzaamheid echt te verankeren in de strategie van het bedrijf, richtte het een drietal jaar geleden een eigen CSR-afdeling op.

PGS

PGS werd in 1993 opgericht in Frankrijk, waar het gebruikte houten palletten verkocht. Na overnames van enkele Belgische bedrijven die nieuwe palletten produceerden, breidde de focus van de groep zich uit. De Frans-Belgische groep is intussen actief in 9 landen, heeft meer dan 40 vestigingen en stelt ruim 900 mensen tewerk. In België heeft PGS zijn hoofdzetel in het West-Vlaamse Gistel.

Patricia Simoen is voor de hele groep verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met Corporate Social Responsibility. Ze zet mee de strategie uit en volgt – samen met het management en alle andere betrokkenen – het uitgestippelde actieplan op. Ze wordt bijgestaan door Morganne Danneels, die Corporate Social Responsibility Officer is en ook nauw betrokken is bij CSR en de communicatie errond. In het verleden koos PGS ervoor om slechts in beperkte mate te communiceren over CSR. “In veel bedrijven is communicatie de driver voor acties rond duurzaamheid. Wij wilden CSR echt verankeren in onze strategie. Nu pas voelen we de noodzaak om erover te communiceren”, leggen ze uit.

Troeven

PGS heeft al heel wat troeven in handen die het een voorsprong geeft als het gaat over duurzaamheid. “We zijn Europees marktleider op het vlak van nieuwe en tweedehandse palletten. Een van onze meer recente diensten is pallet pooling. Het is een voorbeeld van hoe we onze businessmodellen verschuiven naar meer circulaire, in lijn met de klimaatuitdagingen. Daarbij wordt in principe hetzelfde gedaan als bij reconditioning – gebruikte palletten worden opgehaald, gesorteerd en hersteld – maar dan voor éénzelfde klant”, duidt CSR manager Patricia Simoen. “Naast de bestaande focus op productie, is er nu ook aandacht voor ecodesign. Samen met de klant ontwikkelt ons team palletten die geproduceerd kunnen worden met een minimum aan grondstoffen en energie, en met een zo lang mogelijke levensduur.”

Dat PGS sterk uitgebouwd is en verticaal geïntegreerd is, blijkt trouwens ook een meerwaarde te zijn. “We hebben eigen lokale zagerijen, een eigen nagelfabriek, ... daardoor kunnen we onze productieketen kort houden en zitten we dicht bij onze klanten.”

PGS
Patricia en Morganne zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met Corporate Social Responsibility in de volledige groep.

Robuust framework

Daarnaast ontwikkelt het natuurlijk heel wat duurzaamheidsinitiatieven. “Tot een aantal jaar geleden waren die acties vrij versnipperd. Maar we hebben al snel de keuze gemaakt om daar echt strategisch op in te zetten, zodat we nog gerichter te werk konden gaan. Het uitzetten van die strategie hebben we gedaan ‘volgens het boekje’, op basis van een materialiteitsanalyse en een stakeholdersbevraging. In het begin voelde dat wat kunstmatig aan, maar we merken dat die focus en prioritering ons helpen. We hebben de 15 thema’s die we bepaalden teruggeschroefd naar 11. Dat is een robuuster framework om binnen te werken."

Over 11 thema’s heeft de PGS Group dus een expliciete ambitie uitgesproken. “Dat gaat bijvoorbeeld over de omgeving waarin we werken en over ruw materiaal. Gezien de schaarste aan grondstoffen is dat een absolute noodzaak. Om onze emissies te reduceren, werken we aan de efficiëntie van onze processen, kiezen we meer en meer voor hernieuwbare energie, elektrificeren we ons wagenpark … We zijn al een tijdje bezig met een oefening om te bepalen hoe hoog onze CO2-uitstoot is en hoe we die drastisch kunnen verlagen. We willen daarvoor een uitdagend doel stellen, maar we moeten eerst goed onderzoeken wat haalbaar is.

Ook biodiversiteit en hout is een belangrijk thema, net als community investment. We willen ons immers inzetten voor de gemeenschappen waar we als bedrijf actief zijn. Ook op het vlak van business ethics willen we voortrekker zijn. Onze code of conduct beschouwden we vroeger eerder als iets ‘om in orde te zijn’, nu zien we het echt als instrument dat bruikbaar is op de werkvloer.”

En dan zijn er natuurlijk ook nog de SDG’s, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. PGS selecteerde er enkele op basis van de impact die het kan realiseren en de sectorspecifieke suggesties in de CSR-wetgeving.

We hadden van in het begin een buy-in van het topmanagement. Dat maakt een groot verschil. Patricia Simoen , Corporate Social Responsibility, PGS

Het is de CSR-dienst die het overzicht behoudt over die thema’s en het bijhorende actieplan. “Wij zijn dan wel de spil, maar de acties zitten verweven over alle diensten heen. Ze dragen elk verantwoordelijkheid voor de prioriteitsbeleidslijn die hen is toegewezen. Patricia en Morganne zijn zeer enthousiast over de betrokkenheid van het management. “We hadden van in het begin een buy-in van het topmanagement. Dat zij daarin zo sterk geloven, maakt een groot verschil.”

PSG koppelt aan die ambities ook allerlei certificeringen. Het is ook een believer van rapportering. “Het feit dat je je extern moet verantwoorden aan de hand van meetbare KPI’s, geeft je een bepaalde drive. Als bedrijf moet je op financieel vlak verantwoording afleggen; wij vinden het dan ook doodnormaal dat we dat ook voor onze duurzaamheidsinspanningen moeten doen.”

Enkele termen rond duurzaamheid:

  • ESG is de afkorting van Environmental, Social & Governance. Het wordt vaak gebruikt als alternatief voor duurzaamheid.

  • CSRD of de Corporate Sustainability Reporting Directive is de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering. Die verplicht de 50.000 grootste bedrijven in Europa om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

  • SDG's zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, vormen samen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Vandelanotte begeleidt ondernemingen naar een duurzame toekomst dankzij concrete analyses en actiepunten. Neem contact op met onze experten via contact@vdl.be of ontdek meer over dit onderwerp.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Meer verhalen