Werken met personeel

Optimalisatie van jouw loonbeleid

Veel bedrijven kunnen (nog) niet terugvallen op een gestructureerd loonbeleid. De lonen zijn historisch gegroeid, hebben geen of weinig onderbouw en worden tot op heden veelal ad hoc bepaald. Hoe groter de organisatie, hoe meer nood aan een systematische loonstructuur. Ook in het aantrekken en behouden van interessante profielen is een coherent en marktconform loonbeleid onontbeerlijk. We helpen je graag om een duidelijk, hanteerbaar en competitief loonbeleid uit te werken.

Uitwerken van een loonbeleid

Bij het op poten zetten van een loonstructuur wordt er steeds gestart vanuit het organigram en de actuele functiebeschrijvingen. Deze documenten geven informatie over de functie-inhoud, vereiste vaardigheden, competenties en plaats in de organisatie. Ze vormen de fundamenten van een goed loonbeleid en maken een correcte interne en externe vergelijking mogelijk. Daarnaast kijken we ook naar het algemeen bedrijfsbeleid. Waarvoor staat de onderneming, waar wil je op inzetten en wat zijn de korte- en langetermijndoelstellingen? Met deze zaken in het achterhoofd kunnen we de middelen juist inzetten en ervoor zorgen dat het loonbeleid bijdraagt aan het succes van de onderneming.

Externe benchmark

Rekening houdend met je concrete bedrijfsgegevens (omvang, sector en regio), de functiebeschrijvingen en een aantal persoonsgebonden parameters (waaronder het ervaringsniveau) geven we per functie een indicatie van een marktconforme verloning. Hierbij informeren we je niet alleen over het basis maand- en jaarsalaris en het variabele loon (alle bonussen, commissies, premies en warranten), maar wijzen we je voor de verschillende functies tevens op de gangbare extralegale voordelen. Deze omvatten o.a. maaltijdcheques, kosten eigen aan de werkgever, bedrijfswagen en groepsverzekering. Deze externe marktgegevens worden op een overzichtelijke manier weergegeven en vergeleken met de huidige, individuele lonen.

Interne afstemming

Op basis van de functiebeschrijvingen en een overleg met jou als zaakvoerder worden de loonverhoudingen tussen de verschillende interne medewerkers kritisch onder de loep genomen. Hierbij worden, naast de relatieve zwaarte en de waarde van de functies binnen het bedrijf, tevens de individuele prestaties van de werknemers in rekening gebracht.

Ontwikkelen van een loonstructuur

Op basis van de informatie verkregen uit de interne en externe afstemming alsook rekening houdend met de gewenste loonstrategie (lager, gelijk of hoger loonniveau dan de concurrentie), stellen we per functie of per functiecategorie loonvorken op en brengen we structuur aan in de extralegale voordelen. Een transparante loonstructuur is bovendien noodzakelijk voor je werknemers. Hierbij krijgen ze autonomie om keuzes te maken en zelf hun loonpakket samen te stellen in het teken van hun persoonlijke situatie.