/

/

nieuwe meldingsplicht betalingsdienstaanbieders: extra controle voor e-commerce

Tax & Legal
13 juni 2023

door Dries Torreele en Emiel Vanhée

Nieuwe meldingsplicht betalingsdienstaanbieders: extra controle voor e-commerce

Banken en betalingsdienstaanbieders moeten vanaf 1 januari 2024 de gegevens van grensoverschrijdende betalingen binnen de EU bezorgen aan de fiscale administratie via een register. 

Op deze manier wil de fiscus zicht krijgen op de ontvangsten van verkopers die actief zijn in de e-commerce. B2C-transacties worden immers belast in het land van de klant en aangezien deze klanten particulieren betreffen is een controle van de omzetstromen niet altijd evident. Door een consolidatie van alle registers binnen de EU zal duidelijk worden of er voldoende btw wordt betaald in het correcte land.  

Afbeelding shoppen op het internet

E-commerce/OSS

Volgens de btw-wetgeving zijn handelingen met betrekking tot B2C e-commerce belast in het land waar de ontvanger is gevestigd. Hierbij kan gedacht worden aan telecom-, radio- en televisieomroepdiensten, elektronische diensten en de e-commerce van goederen.

Voorbeeld: wanneer via een Belgische webshop schoenen worden verkocht naar Nederlandse en Franse particulieren, dan is op deze verkopen door de Belgische verkoper respectievelijk Nederlandse en Franse btw verschuldigd.

De btw die volgens de regels in de verschillende landen verschuldigd is, wordt niet aangegeven via de periodieke Belgische btw-aangifte, maar kan gezamenlijk worden aangegeven via een unieke "One Stop Shop"- oftewel 'OSS'-aangifte.

Meldingsplicht

Om de mogelijkheden van controle bij grensoverschrijdende handelingen uit te breiden, werd beslist om banken en andere betalingsdienstaanbieders te verplichten de betalingsgegevens te melden aan de fiscale administratie via een kwartaalaangifte.

Een betaling is 'grensoverschrijdend' wanneer de betaler (de klant) zich in een lidstaat bevindt, en de begunstigde (de leverancier of dienstverrichter) in een andere lidstaat of buiten de EU is gevestigd.

Een begunstigde (ontvanger van betalingen) moet maar worden aangegeven wanneer per kwartaal meer dan 25 betalingen werden ontvangen.

Gevolgen

Het lijdt geen twijfel dat deze verplichting een nieuw middel vormt om de controles inzake naleving van de btw-wetgeving bij e-commerce te verscherpen. Concreet wordt het dus nog belangrijker om na te gaan of de verplichtingen door aanbieders van e-commerce correct worden toegepast om eventuele boetes en interesten in geval van controle te vermijden.

Heeft u vragen over de btw-verwerking van uw e-commerceactiviteiten of over de nieuwe meldingsplicht voor betalingsdienstaanbieders? Neem dan zeker contact op met een van onze experten via contact@vdl.be.