International
27 juli 2023

Kan ik mijn Belgisch rijksinwonerschap verliezen als ik langdurig in het buitenland ben?

door Stephanie Vanmarcke en Ine Coolman

Wat als je langdurig in het buitenland bent voor werk of vakantie? Bestaat er een mogelijkheid dat het land van verblijf je als inwoner gaat beschouwen? En moet je daar dan ook belastingen betalen? Dergelijke vragen kunnen spelen als je voor een langere periode in een ander land aanwezig bent.

Rijksinwoner in België

Om als rijksinwoner te kwalificeren in België moet de woonplaats zich in België bevinden. De Belgische wet hanteert twee wettelijke vermoedens om de woonplaats te bepalen. Enerzijds wordt ervan uit gegaan dat de woonplaats zich in België bevindt als de natuurlijke persoon is ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister, met andere woorden als de domicilie zich in België bevindt.  Dit betreft echter een weerlegbaar vermoeden, het tegenbewijs kan hier geleverd worden. Anderzijds wordt er vanuit gegaan dat de woonplaats zich bevindt op de plaats waar het gezin gevestigd is. De verblijfplaats van het gezin is een onweerlegbaar vermoeden, met andere woorden er kan geen tegenbewijs geleverd worden.

Dubbelbelastingverdrag

In de praktijk kan dit echter tot discussie leiden. Als het niet zeker is welk land jou als inwoner mag beschouwen, kan er beroep worden gedaan op het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen twee landen. Dit verdrag moet vermijden dat personen dubbel getaxeerd worden in meerdere landen.

Het OESO modelverdrag (basis voor de dubbelbelastingverdragen) zegt dat een belastingplichtige geacht wordt verblijfhouder te zijn daar waar hij/zij een duurzame verblijfplaats heeft. Indien er in beide landen een duurzame verblijfplaats is, wordt er gekeken naar de persoonlijke en economische belangen en waar die zich hoofdzakelijk afspelen. Indien niet kan worden bepaald waar het middelpunt van de levensbelangen ligt, wordt de persoon geacht verblijfhouder te zijn in het land waarin hij/zij het grootste gedeelte van zijn of haar tijd doorbrengt. Is ook dit niet 100% duidelijk? Dan wordt het land genomen waarin de persoon onderdaan is. Dit is het land van de nationaliteit van de persoon.

Ben je van plan te verhuizen of regelmatig in het buitenland te verblijven? Het is van groot belang dat het vertrek uit België goed wordt voorbereid op fiscaal vlak. Onze collega’s staan je met veel plezier bij zodat je niet in twee landen als inwoner wordt beschouwd en dus bijgevolg ook niet in twee landen wordt belast.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.