International
19 december 2023

Boeteschalen niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

door Ine Coolman en Stephanie Vanmarcke

Op 12 oktober 2023 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de schalen en de toepassingsmodaliteiten vaststelt van de administratieve boeten die zullen worden opgelegd aan de belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen.

Aangifteplicht

Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker moet aangifte doen van volgende gebeurtenissen:

 • De (eerste) ingebruikneming;

 • De voltooiing van wijzigingswerken;

 • Wijzigingen van ongebouwde onroerende goederen;

 • De ingebruikstelling van nieuw of bijkomend materieel of outillage.

De gebeurtenissen moeten zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse onroerende goederen worden aangegeven bij de administratie van de patrimoniumdocumentatie. Voor zowel de Belgische als de buitenlandse onroerende goederen geldt hiervoor een termijn van 30 dagen.

De verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed moet binnen de vier maanden worden gemeld bij de administratie. Gaat het echter over de verwerving van een nieuw opgericht of herbouwd onroerend goed dat nog niet in gebruik werd genomen of werd verhuurd, dan heeft men 30 dagen de tijd vanaf de ingebruikneming of verhuring.

Niet-inwoners die rijksinwoner van België worden dienen hun buitenlandse onroerende goederen binnen de 30 dagen aan te geven, te rekenen van de eerste dag van het belastbaar tijdperk.

Boeteschalen niet-aangifte of laattijdige aangifte

Als de niet-aangifte of laattijdige aangifte is te wijten aan feiten onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, dan bedraagt de boete nul euro.

Bij de niet-aangifte of laattijdige aangifte van de (eerste) ingebruikneming, de voltooiing van wijzigingswerken of de wijzigingen van ongebouwde onroerende goederen gelden volgende boeteschalen, dit geldt voor zowel de Belgische als de buitenlandse onroerende goederen:

 • 1.000 EUR bij een KI van minder dan 745 EUR;

 • 2.000 EUR bij een KI Vanaf 745 EUR en minder dan 2.500 EUR;

 • 3.000 EUR bij ene KI Van 2.500 EUR of meer.

Deze boeteschalen gelden eveneens voor de niet-aangifte of laattijdige aangifte van de verwerving of vervreemding van buitenlandse onroerende goederen. Aangezien er een specifieke berekeningswijze werd toegekend voor de KI’s van buitenlandse onroerende goederen, liggen deze beduidend hoger dan de KI’s van de Belgische onroerende goederen. Hierdoor zullen de belastingplichtigen met vastgoed in het buitenland sneller in de hoogste boeteschaal vallen.

 Bij niet-aangifte of laattijdige aangifte van de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage gelden volgende boeteschalen:

 • Geen boete bij een KI van minder dan 159 EUR;

 • 1.000 EUR boete bij een KI vanaf 159 EUR en minder dan 745 EUR;

 • 2.000 EUR boete bij een KI vanaf 745 EUR en minder dan 2.500 EUR;

 • 3.000 EUR boete bij een KI van 2.500 EUR of meer.

Heb je vragen omtrent deze aangifteplicht? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.  

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Ine Coolman

Advisor International ine.coolman@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.