Tax
15 februari 2024

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024

door Bert Vandorpe en Emiel Vanhée

Gemengde belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verrichten. Deze gemengde belastingplicht heeft tot gevolg dat er geen volledig recht op aftrek van btw is. De btw-aftrek kan gebeuren op basis van het algemeen verhoudingsgetal of door de toepassing van het werkelijk gebruik. Sinds kort moeten gemengde belastingplichtigen het gebruik hiervan melden via een kennisgeving. In voorgaande artikels gingen we reeds dieper in op de kennisgeving van het werkelijk gebruik en van het algemeen verhoudingsgetal. Naast de éénmalige voorafgaande melding, moeten gemengde belastingplichtigen ook jaarlijkse bijkomende gegevens melden in hun periodieke btw-aangifte.

Bijkomende gegevens

Welke gegevens gemeld moeten worden, hangt af van de manier waarop de gemengde belastingplichtige het recht op aftrek uitoefent, ofwel op basis van het werkelijk gebruik, ofwel op basis van het algemeen verhoudingsgetal.

Wanneer het recht op aftrek wordt bepaald via het werkelijk gebruik, dan moeten volgende gegevens meegedeeld worden:

  • Het definitieve algemeen verhoudingsgetal, in procenten, over het voorgaande kalenderjaar (bij overgang van algemeen verhoudingsgetal naar werkelijk gebruik);

  • De opdeling, in procenten, van de aan de belastingplichtige aangerekende btw die:

    • Uitsluitend wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen;

    • Uitsluitend wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen;

    • Zowel wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen recht op aftrek geven en voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven.

Wordt het recht op aftrek uitgeoefend volgens het algemeen verhoudingsgetal, dan moet steeds dat percentage meegedeeld worden in de btw-aangifte.

Deadline melding bijkomende gegevens

Het verstrekken van deze bijkomende gegevens moet uiterlijk verwerkt worden in de btw-aangifte van het eerste kwartaal of in de btw-aangifte over de maand maart wanneer de belastingplichtige maandaangiften indient (in te dienen tegen ten laatste 20 april 2024).

Voor belastingplichtigen die al op 31/12/2022 het werkelijk gebruik toepasten, is er echter nog een bijkomende formaliteit. Bovenstaande gegevens moeten dan immers ook voor het jaar 2022 nog verstrekt worden.

Wanneer deze belastingplichtige maandaangiften indient, dan moeten de bijkomende gegevens met betrekking tot 2022 uiterlijk in de btw-aangifte over mei meegedeeld worden (in te dienen tegen ten laatste 20 juni 2024). Ondernemingen die kwartaalaangiften indienen moeten dit melden in de btw-aangifte over het eerste kwartaal. (In te dienen tegen ten laatste 20 april 2024).

Heb je vragen over het melden van deze bijkomende gegevens? Contacteer dan zeker één van onze experten via onderstaand formulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.