/

/

changemanagement als ultieme gamechanger: 3 succesfactoren

HR Oplossingen
23 november 2021

door Anneleen Wydooghe

Changemanagement als ultieme gamechanger: 3 succesfactoren

Wanneer we het hebben over digitalisatie, wordt vaak meteen gedacht aan een loutere IT-implementatie. De realiteit is echter anders: digitalisatie is namelijk het ultieme verbeterproces met strategische en operationele doelen. Doorgedreven changemanagement is dan ook cruciaal.

Changemanagement als ultieme gamechanger: 3 succesfactoren

Pas wanneer alle neuzen dezelfde kant opstaan, kan het project de gewenste doelstellingen behalen. De IT-afdeling is in dit verhaal de ultieme bruggenbouwer en de IT-implementatie is dus niet het doel op zich. Wie een digitale transformatie wil doen slagen, houdt best rekening met drie cruciale factoren

  • Zijn mijn medewerkers bereid om mee te werken aan het traject?
  • Beschikken ze over de nodige vaardigheden om de aangereikte tools en oplossingen te gebruiken?
  • Zullen ze de aangereikte oplossingen ook daadwerkelijk toepassen in de praktijk?

Om aan die drie basisfactoren te kunnen voldoen, is doorgedreven changemanagement van elementair belang. Het is belangrijk om daarbij altijd de nodige aandacht en tijd te besteden aan de drie succesfactoren van een changetraject.

Zorg voor adequate communicatie

Kaart het project altijd eerst high-level aan en focus daarbij op het doel van het project, het waarom en de verschillende acties die nodig zijn om het project goed te laten verlopen. Bekijk deze communicatie als een echt marketingproject waarbij de boodschap via verschillende kanalen wordt gebracht. Voorzie bovendien voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen zodat het project niet vastloopt in de gesprekken in de wandelgangen.

Zet early adaptors in

Maak gebruik van early adoptors die dagelijks op de werkvloer zijn en de boodschap kunnen uitdragen. Zij spelen niet alleen een cruciale rol in de communicatie, maar ook in het daadwerkelijk doorvoeren van de wijzigingen in de dagelijkse werking. Zij tonen duidelijk de voordelen aan die de wijzigingen met zich meebrengen en kunnen andere medewerkers met raad en daad bijstaan. Op die manier worden de andere medewerkers pragmatisch opgeleid in plaats van theoretisch, wat de bereidwilligheid om de wijzigingen daadwerkelijk toe te passen alleen maar positief kan beïnvloeden. Het is daarom essentieel om voldoende ruimte te voorzien voor deze werknemers, zodat ze hun rol ten volle kunnen opnemen.

Laat ruimte voor participatie

Blijf uw medewerkers doorheen het hele project op de hoogte houden van de voortgang. Het is belangrijk om te beseffen dat een positieve betrokkenheid alleen gecreëerd kan worden wanneer er ruimte is om het gewenste gedrag te oefenen, wanneer bezorgdheden geuit mogen worden en wanneer het gevoel bestaat dat er bijgestuurd kan worden op basis van constructieve feedback. Change cynisme heeft in dit geval geen kans op de werkvloer.