/

/

grondige wijzigingen medische en paramedische btw-vrijstelling

Medici
27 september 2021

door Griet Pelgrims, Eva Vergote en Els Van Eenhooge

Grondige wijzigingen medische en paramedische btw-vrijstelling

Zoals we eerder op onze website berichtten is er een wetswijziging op komst voor de medische en paramedische sector die zal ingaan vanaf 1 januari 2022. De btw-vrijstelling wordt strenger in die zin dat het zich zal beperken tot therapeutische behandelingen.

Grondige wijzigingen medische en paramedische btw vrijstelling

Op vandaag zijn de medische behandelingen door artsen en tandartsen vrij van btw. Ook verschillende paramedische beroepen kunnen van deze btw-vrijstelling genieten. Na de klinische studies, veranderde de medische vrijstelling in 2016 reeds op het gebied van esthetische ingrepen. Hierdoor bleven artsen die esthetische prestaties verrichten niet langer buiten btw. Bij die wetswijziging werd er voor de eerste maal verwezen naar het therapeutisch doel van de behandeling. De wetswijziging die nu voorligt gaat nog verder.

De regeling die in werking zal treden op 1 januari 2022 laat de btw-vrijstelling voor medische behandeling toe als:

  • het een behandeling betreft met therapeutisch doel;
  • die wordt verleend door een beoefenaar die over de noodzakelijke erkenning en kwalificaties beschikt.

Op de belangrijke vraag wat de definitie is van een ‘therapeutisch doel’, is nog geen antwoord. Omdat er op vandaag nog heel wat onduidelijkheden zijn over de praktische uitwerking zal de overheid een circulaire opstellen die concreet toelicht wie wanneer onderworpen is aan btw. Deze praktische uitwerking wordt nu nog afgetoetst met de (para)medische sector zelf.

Vast staat dat als de wet in voege treedt en de zorgverstrekker (gemengd) btw-plichtig wordt, de zorgverstrekker de wettelijke formaliteiten zoals de aanvraag van een btw-nummer en het indienen van btw-aangiftes zal moeten naleven. Wie dit laatste wil vermijden kan ook nog altijd opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, wanneer de omzet uit belastbare handelingen minder dan 25.000 euro bedraagt op jaarbasis.

Onze specialisten volgen de updates op de voet op en informeren u van zodra er meer duidelijkheid is.

Deel dit artikel

Griet Pelgrims

Account Manager griet.pelgrims@vdl.be

Eva Vergote

Senior Advisor Tax eva.vergote@vdl.be

Els Van Eenhooge

Senior Manager Tax els.vaneenhooge@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.