/

/

niet-inwoners: vergeet de belastingaangifte voor natuurlijke personen niet

Tax
07 september 2021

door Biene Ongenaert

Niet-inwoners: vergeet de belastingaangifte voor natuurlijke personen niet

Begin juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen met betrekking tot het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020). De aangifte kan zowel op papier als elektronisch worden ingediend. Een overzicht van de belangrijkste vragen.

indiening aangifte BNI inkomstenjaar 2020

Wie moet een Belgische aangifte niet-inwoners indienen?

In principe moet elke niet-inwoner die inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen heeft, een aangifte in de belasting der niet-inwoners indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om salaris, pensioen of huurinkomsten. Of er effectief belasting in België verschuldigd is, hangt af van het soort inkomen, uw persoonlijke situatie en het land waarin u woont. In bepaalde situaties worden de Belgische inkomsten immers op basis van het dubbelbelastingverdrag vrijgesteld van belasting.

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen?

De papieren aangifte moet ten laatste worden ingediend op 4 november 2021. De aangifte via Tax-on-Web moet ten laatste op 2 december worden ingediend. Deze indieningsdata gelden ook wanneer u een beroep doet op een mandataris voor het indienen van uw aangifte.

Ik ontvang voor het eerst Belgische inkomsten: wat nu?

Niet-inwoners die voor de eerste keer inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen, moeten zich online registreren bij de FOD Financiën. Pas na de registratie ontvangt u een papieren aangifteformulier. Bent u nog niet geregistreerd? Dan raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen. De registratie is niet vereist wanneer u beschikt over het bijzonder statuut voor buitenlandse kaderleden. In dit geval wordt er automatisch een aangifteformulier opgestuurd.

Ik heb geen aangifteformulier ontvangen

Mocht u als niet-inwoner tegen begin oktober nog geen aangifteformulier ontvangen hebben, dan neemt u best contact op met de FOD Financiën. De fiscus kan namelijk een boete en/of belastingverhoging opleggen wanneer u uw aangifte niet of laattijdig indient.