/

/

verzekeringen als deel van het loonpakket

Risk Management
03 september 2021

door Willem De Bock

Verzekeringen als deel van het loonpakket

Bij het aantrekken en behouden van kwaliteitsvolle medewerkers is een competitief verloningspakket erg belangrijk. Naast de gekende opslag, loonbonus of alternatieve loonvormen, kunnen ook verzekeringen een fiscaal interessante manier zijn om werknemers te belonen. We zoomen in op de voordelen van een groeps- of hospitalisatieverzekering.

Verzekeringen als deel van het loonpakket

Groepsverzekering

De groepsverzekering zorgt ervoor dat u op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen voor uw werknemers opbouwt. Hoewel dat voor hen geen onmiddellijk voordeel geeft, wordt een groepsverzekering door veel medewerkers wel als een belangrijk deel van het loonpakket gezien. Aan de groepsverzekering kunnen ook een aantal aanvullende waarborgen worden gekoppeld die voor extra gemoedsrust zorgen. 

Zo is er bijvoorbeeld de uitkering bij overlijden of de uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval. De wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid is namelijk vaak onvoldoende om de levensstandaard te behouden. Via een gewaarborgd inkomen kan de wettelijke uitkering dan worden aangevuld tot bijvoorbeeld 70 of 80 procent van het inkomen. Deze dekking kan bovendien ook als losstaand voordeel worden aangeboden. Op die manier kan u als werkgever tegen een relatief beperkte kostprijs een extra veiligheid bieden aan de werknemers.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een ziekenhuisopname of ernstige ziekte die niet door de mutualiteit worden gedekt. De maandelijkse kost voor u als werkgever is hier beperkt in vergelijking met een volwaardige groepsverzekering. Daarnaast kunt u bij de opstart van de hospitalisatieverzekering ook de mogelijkheid voorzien om gezinsleden van de werknemer aan te sluiten. De kosten voor de gezinsleden kunnen dan zowel door u als door de medewerker worden gedragen. Daarnaast is het ook mogelijk om een tandverzekering aan te bieden. Ook hierbij kunnen gezinsleden worden meegenomen in de verzekering.

Op maat

Zowel de groepsverzekering als de hospitalisatieverzekering kunnen op maat van uw onderneming worden uitgewerkt. De voordelen moeten echter altijd aan een objectieve groep van werknemers worden aangeboden. Zo is het mogelijk dat kaderleden meer voordelen genieten dan andere werknemers. Afhankelijk van het budget kan dus per werknemerscategorie een voordelenpakket worden aangeboden. De kostprijs voor een hospitalisatieverzekering of een gewaarborgd inkomen is beperkt en het aanbieden ervan kan bovendien een extra troef zijn in de zoektocht naar nieuwe medewerkers.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Account Manager willem.debock@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.