/

/

deadline extra ubo-verplichtingen verlengd tot 31 augustus 2021

Tax & Legal
25 juni 2021

door Wannes Gardin en Jolien Tanghe

Deadline extra UBO-verplichtingen verlengd tot 31 augustus 2021

Sinds eind 2018 moet elke Belgische vennootschap, vzw en stichting verplicht haar uiteindelijke begunstigden, ook wel ultimate beneficial owners (of UBO) genaamd, identificeren en registreren in het UBO-register. Deze verplichting kadert binnen de antiwitwaswetgeving. Oorspronkelijk moest de registratie hiervan, na een gedoogperiode, tegen uiterlijk 31 december 2019 worden doorgevoerd. Recent werden echter een aantal bijkomende verplichtingen omtrent het UBO-register geïntroduceerd. Deze verplichtingen moeten uiterlijk tegen 31 augustus 2021 in orde worden gebracht.

Deadline extra UBO-verplichtingen verlengd tot 31 augustus 2021

Documentatieplicht

Vooreerst moet u verplicht een document toevoegen dat aantoont dat de geregistreerde gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden ‘adequaat, nauwkeurig en actueel’ zijn. Omdat de toevoeging van dergelijke bewijsstukken wettelijk verplicht is, moeten ook vennootschappen, verenigingen en stichtingen die al eerder hun UBO-registratie in orde brachten toen dit nog niet verplicht was, de documenten toevoegen. Deze stukken zullen niet toegankelijk zijn voor het brede publiek. Enkel de bevoegde autoriteiten zullen hierin inzage hebben.

Correctheid gegevens

Daarnaast moet u jaarlijks door geven of de eerder in het UBO-register geregistreerde gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden nog steeds correct zijn. Dit is een jaarlijkse bevestiging die u voor de eerste maal tegen uiterlijk 31 augustus 2021 dient te geven.

Ten slotte moet elke UBO-registratie steeds binnen de twaalf maanden, volgend op elke wijziging of eerder doorgevoerde bevestiging, worden herbevestigd. Zodra een UBO-registratie wordt gewijzigd, brengt dit uiteraard ook de verplichting tot de toevoeging van aangepaste bewijsstukken met zich mee.

Het is dus in eerste instantie van belang dat u de UBO-registratie aanvult door het toevoegen van bewijsstukken en dat u de jaarlijkse bevestiging tegen de vooropgestelde deadline in orde brengt.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard steeds contact met ons opnemen via ubo@vdl.be.

Deel dit artikel

Wannes Gardin

Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be

Jolien Tanghe

Senior Advisor Legal jolien.tanghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.