/

/

fiscus maakt jacht op bestuurdersbezoldigingen bij internationale tewerkstelling

Tax
06 mei 2021

door Stephanie Vanmarcke

Fiscus maakt jacht op bestuurdersbezoldigingen bij internationale tewerkstelling

Bent u bestuurder van een buitenlandse vennootschap, dan kunt u in uw mandaat twee functies beoefenen, en dus twee keer een bezoldiging ontvangen. Als bestuurder kunt u namelijk zetelen in de raad van bestuur en daarnaast ook de dagelijkse leiding voor uw rekening nemen. Door de toenemende globalisering en de groeiende internationale tewerkstelling, is het echter niet altijd duidelijk waar die bezoldigingen nu precies belastbaar zijn. Dat dat enkel het geval zou zijn in het buitenland, is helaas te kort door de bocht.

Fiscus maakt jacht op bestuurdersbezoldigingen bij internationale tewerkstelling

Raad van bestuur

De vergoedingen die een bestuurder ontvangt voor zijn mandaat als lid van de raad van bestuur, worden op basis van het OESO-modelverdrag belast in het land waarin de vennootschap zich bevindt. De bestuurder moet niet fysiek aanwezig zijn in dat land. Bijgevolg kan de woonstaat van de bestuurder geen belastingen heffen. Om van de belastingheffing af te zien, kan de woonstaat de bezoldiging vrijstellen of kan het een verrekening toestaan van de buitenlandse belasting.

Dagelijkse werkzaamheden

In de dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten, zit meestal een limiterende clausule die ervoor zorgt dat de inkomsten die een bestuurder ontvangt voor de dagelijkse werkzaamheden onder een apart regime vallen. Concreet betekent dit dat de bezoldigingen worden belast in het land waar de werkzaamheden worden uitgeoefend.

Hierop bestaat echter een uitzondering. De woonstaat mag het salaris van de zaakvoerder wel belasten indien aan volgende drie voorwaarden cumulatief wordt voldaan:

  • de bestuurder heeft minder dan 183 dagen gewerkt in de bronstaat;
  • het loon wordt niet uitbetaald door een werkgever in de bronstaat;
  • het loon is niet ten laste van een vaste inrichting in bronstaat.

Concreet betekent dit dat de Belgische fiscus slechts een vrijstelling hoeft te verlenen wanneer de belastingplichtige kan aantonen dat hij ook effectief in dat land heeft gewerkt.

Meer controle op salary-splits

Om te ontsnappen aan de hoge belastingdruk in België, wordt in de praktijk vaak een salary-split opgezet. De verdeling van deze inkomsten in functie van de fysieke aanwezigheid gebeurt echter niet altijd waarheidsgetrouw. Daardoor worden de inkomsten soms onterecht aan de Belgische taxatie onttrokken. Bij de toekenning van die inkomsten worden dan onterecht teveel inkomsten in België vrijgesteld om een fiscaal gunstigere belastbaarheid te bekomen.

Deze manier van werken is echter ook de Belgische fiscus niet ontgaan. Als gevolg daarvan krijgen belastingplichtigen steeds vaker de vraag om inlichtingen te bezorgen. Daarbij wordt dan gepeild naar de werkelijke fysieke tewerkstelling van de bestuurder. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de verloning voor de dagelijkse werkzaamheden op een goede manier wordt opgezet en dat die in lijn ligt met de werkelijke fysieke aanwezigheid.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.