/

/

common reporting standards (crs) bezorgen fiscus inzicht in uw buitenlands vermogen

Tax
29 april 2021

door Stephanie Vanmarcke

Common Reporting Standards (CRS) bezorgen fiscus inzicht in uw buitenlands vermogen

Wie over een buitenlands vermogen beschikt, zorgt er maar beter voor dat de Belgische belastingaangifte correct wordt ingediend. Door de invoering van de internationale fiscale gegevensuitvoering in 2017, krijgt de fiscus namelijk rechtstreeks inzicht in de financiële gegevens van uw buitenlands vermogen.

Common Reporting Standards (CRS) bezorgen fiscus inzicht in uw buitenlands vermogen

Door de invoering van de fiscale gegevensuitvoering in 2017, ook wel gekend als de Common Reporting Standards of CRS, bezorgen buitenlandse financiële instellingen jaarlijks gedetailleerde informatie over de rekeningen van hun klanten met een fiscale woonplaats buiten België aan de Belgische fiscus. Het aantal onderzoeken naar buitenlandse vermogens door de fiscus kent daardoor een opvallende toename. Het is daarom belangrijk dat u de Belgische aangifte correct en volledig indient. De Belgische fiscus kan immers eenvoudig controleren of alle buitenlandse inkomsten wel correct werden aangegeven.

Bijkomend onderzoek

Wanneer de fiscus vermoedt dat de CRS-melding en de belastingaangifte niet met elkaar overeenstemmen, dan kan hij een bijkomend onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek gaat doorgaans 3 jaar terug in de tijd. Gaat het om inlichtingen vanuit het buitenland, dan geldt vaak de verlengde onderzoekstermijn van 7 jaar.

De vergelijking tussen de aangifte en de CRS-gegevens is echter niet altijd eenvoudig. Zo worden naast de identificatiegegevens van de titularishouder van de buitenlandse rekening, ook de informatie over het brutobedrag aan ontvangen interesten en dividenden uitgewisseld. Bij bruto dividenden is de bronbelasting steeds aftrekbaar. Bij dividenden waarop al Belgische roerende voorheffing werd betaald, moeten de inkomsten niet meer worden aangegeven.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u bepaalde buitenlande inkomsten niet in uw belastingaangifte heeft vermeld, dan kan de Belgische fiscus een belastingverhoging opleggen die kan oplopen tot 200 procent op de gevestigde belasting. Onze specialisten helpen u daarom graag bij de correcte aangifte van uw buitenlande inkomsten.