/

/

vaccinatieverlof voor werknemers

HR Oplossingen
15 april 2021

door Marie-Laure Dekeyzer

Vaccinatieverlof voor werknemers

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers recht op klein verlet zonder loonverlies om zich tijdens de werkuren te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit loopt tot en met 31 december 2021. Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt gelijkgesteld aan een ‘klassiek’ klein verlet zoals bij een overlijden of huwelijk. Deze afwezigheid wordt dus ook betaald door de werkgever.

Vaccinatieverlof voor werknemers

Wat houdt het vaccinatieverlof in?

Enkel de nodige tijd om zich van en naar het vaccinatiecentrum te begeven, alsook zich effectief te laten vaccineren, valt onder het ‘vaccinatieverlof’.  De werknemer mag enkel afwezig zijn met loonbehoud voor de vaccinatie als hij de werkgever over de vaccinatie-uitnodiging en eventuele duur ervan vooraf verwittigt. Als een werknemer liever een halve of volledige dag afwezig is voor de vaccinatie, dan kan er bijkomend verlof, recup, etc. aangevraagd worden.

De tweede voorwaarde om het loon te behouden is het verlof te gebruiken om zich effectief te laten vaccineren. Misbruik kan leiden tot onbetaald verlof. 

Uiteraard kan de werkgever zijn werknemers verzoeken om het bewijs voor te leggen. Het tonen van de bevestiging van de afspraak/ uitnodiging tot vaccineren, geldt als voldoende bewijs. Indien de bevestiging geen tijdstip vermeldt, dient de uitnodiging voorgelegd te worden. 

!Opgelet: wegens privacyredenen is het niet toegestaan om een kopie te vragen van dit document. U mag als werkgever in principe zelfs de informatie niet overschrijven. 

Wat met de privacy?

De werkgever mag de informatie over de vaccinatie van de werknemer enkel gebruiken om het werk te kunnen organiseren en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Bovendien mag de afwezigheid enkel als klein verlet geregistreerd worden in de loonverwerking. Er mag niet bijgehouden worden in het personeelsdossier dat dit over een afwezigheid gaat wegens vaccinatie. Andere benamingen zijn ook niet toegestaan.

De werkgever mag geen kopie van de afspraakbevestiging nemen of de informatie die ze bevat manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden. Dit ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bron: Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, bl. 31925.