/

/

telewerkaangifte: alles wat u moet weten

COVID-19
31 maart 2021

door Marie-Laure Dekeyzer en Katarzyna Krzysiek

Telewerkaangifte: alles wat u moet weten

In ons artikel van 16 februari 2021 informeerden wij u reeds omtrent de CAO nr. 149 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021, die het verplicht telewerk regelt tijdens de coronacrisis. Deze verplichting geldt voor werknemers die een functie uitoefenen waarin telewerk mogelijk is, en de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang komt.

Werknemers die een job uitoefenen waarbij telewerk onmogelijk is, mogen naar de werkplek komen vergezeld van een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de aanwezigheid noodzakelijk is. Overeenkomstig deze CAO dienen alle bedrijven te voorzien in een duidelijke policy met oog op de organisatie van het thuiswerk.

Telewerkaangifte: alles wat u moet weten

Naast hogergenoemde is er in het kader van de strengere coronamaatregelen bepaald dat alle werkgevers, met uitzondering van de ondernemingen die volledig verplicht gesloten zijn, vanaf april 2021 moeten instaan voor een verplichte maandelijkse registratie. Deze verplichting geldt voorlopig voor drie maanden.

Wat doorgeven aan de RSZ op maandelijkse basis?

  • Aantal werknemers in de onderneming (of aantal personen per vestiging indien het bedrijf over meerdere vestigingen beschikt) die gedurende de periode gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst: arbeiders, bedienden, studenten, extra’s, flexi-jobs,… (situatie op de eerste werkdag van de maand)
  • Aantal werknemers die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is (situatie op de eerste werkdag van de maand

In hogergenoemde aantallen moet ook rekening gehouden worden met medewerkers die structureel werken in de onderneming maar niet op de payroll staan (bijvoorbeeld uitzendkrachten, zelfstandigen, vennoten,...). Aanwezigheden voor schoonmaak, herstellingen, onderhoud, … dienen niet meegenomen te worden.

De aangifte moet maandelijks worden ingediend en uiterlijk op de zesde kalenderdag van iedere maand worden ingediend. Het niet of laattijdig registreren van deze informatie kan worden bestraft met een sanctie niveau 2: strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4 000 euro of administratieve geldboete van 200 tot 2 000 euro.

Hoe dient u de telewerkaangifte in?

De aangiftes dienen via de registratietool van de RSZ ingevuld te worden via deze link. U zal hiervoor uw eID, Itsme of toegangssysteem CSAM kunnen gebruiken.

Maakt u een fout in de aangifte of wenst u deze te wijzigen? Dan kan u steeds een nieuwe aangifte doorsturen. De laatste aangifte is steeds de geldende aangifte.

Niet-telewerkbare functies?

Dit zijn functies die onmogelijk kunnen worden volbracht via telewerk. Voorbeelden hiervan zijn: schoonmaakpersoneel, werknemers die bepaalde machines nodig hebben in de onderneming om hun functies uit te kunnen oefenen, onthaalmedewerkers,…

Mensen die uitzonderlijk aanwezig moeten zijn om documenten uit te printen, afspraken met klanten hebben, … moeten zich kunnen verantwoorden aan de hand van een attest en moeten niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies.

Deel dit artikel

Marie-Laure Dekeyzer

Team Manager Payroll Marie-Laure.Dekeyzer@vdl.be

Katarzyna Krzysiek

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.