/

/

de geldigheid van de consumptiecheques wordt verlengd!

COVID-19
28 januari 2021

De geldigheid van de consumptiecheques wordt verlengd!

In het kader van de coronacrisis werden door de federale overheid heel wat steunmaatregelen in het leven geroepen om de zwaar getroffen sectoren extra te steunen. In augustus 2020 informeerden wij u reeds omtrent de consumptiecheques. Het doel van de consumptiecheques is tweeledig. Enerzijds creëert de consumptiecheque extra koopkracht voor Belgische werknemers, anderzijds is het een extra duwtje in de rug voor de zwaarst getroffen sectoren zoals horeca, sport, cultuur, en detailhandel.

De geldigheid van de consumptiecheques wordt verlengd!

Oorspronkelijk konden de consumptiecheques worden benut tot 7 juni 2021. Als gevolg van de tweede golf van de coronacrisis kunnen werknemers de consumptiecheques gebruiken tot en met 31 december 2021. De geldigheidsduur wordt dus met meer dan 6 maanden verlengd.

Geldigheid andere cheques

De geldigheidsduur van andere cheques zoals maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques werd ook verlengd. Het betreft cheques die zouden vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021. Deze worden verlengd met 6 maanden. Ook de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques is verlengd tot en met 30 september 2021.

Anderzijds zullen de uitgevers maaltijdcheques en ecocheques, die in 2020 vervielen en niet verlengd werden, heruitgeven. Het gaat over cheques die vervallen zijn in januari en februari 2020 en in de periode van 1 juli tot 31 oktober 2020. 

De uitgever van de cheques geeft opnieuw een cheque uit ten belope van hetzelfde bedrag als de (in 2020) vervallen cheque. Dit zonder bijkomende kosten voor de werknemer of werkgever.

Maaltijd- en ecocheques

Maaltijdcheques zullen dan opnieuw een geldigheidsduur van 12 maanden hebben. Te rekenen vanaf het ogenblik dat de nieuwe cheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst.

Indien het gaat om papieren ecocheques, dan zullen deze opnieuw een geldigheidsduur hebben van 24 maanden, vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer. Elektronische ecocheques hebben een geldigheid van 24 maanden vanaf het moment dat de cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst.

Zowel papieren cheques als elektronische cheques vallen dus onder de regels van verlenging of heruitgave.

Ter info: de regering houdt de mogelijkheid open om de geldigheidsduur van deze cheques nogmaals te verlengen. Dit is afhankelijk van de evolutie van de situatie.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.