/

/

brexit: vanaf 1 januari 2021 geen eu vat refund meer voor britse btw

Tax & Legal
12 november 2020

door Dries Torreele en Bert Vandorpe

Brexit: vanaf 1 januari 2021 geen EU VAT refund meer voor Britse btw

Wie de afgelopen jaren zaken deed in het Verenigd Koninkrijk, kon de btw die daar betaald werd terugvorderen via de Europese applicatie VAT-Refund. De impact van de brexit is echter ook hier opnieuw voelbaar. Maar wat zijn de concrete gevolgen voor ondernemingen die btw willen terugvragen in het Verenigd Koninkrijk?

Brexit: vanaf 1 januari 2021 geen EU VAT refund meer voor Britse btw

EU VAT refund

Belgische ondernemingen die btw betaalden in het Verenigd Koninkrijk, konden die btw tot op vandaag via een teruggaafverzoek recupereren. Dat verzoek, ook wel gekend als het EU VAT refund, moest worden ingediend bij de Belgische fiscus via Intervat. Deze methode blijft van toepassing voor btw die werd betaald tot en met 31 december 2020 en kan nog worden toegepast tot en met 31 maart 2021.

Wat met btw in het VK na 1 januari 2021?

Verschuldigde btw in het Verenigd Koninkrijk zal vanaf 1 januari 2021 niet langer via deze methode gerecupereerd kunnen worden. Belastingplichtigen zullen zich moeten beroepen op de interne Britse VAT refund procedure. Deze Britse procedure wijkt op een aantal vlakken af van de Europese procedure:

De refund moet rechtstreeks worden aangevraagd bij de Britse belastingdienst (HMRC). De teruggaafperiode wordt niet bepaald per kalenderjaar, maar wel op basis van de periode tussen 1 juli en 30 juni. De ultieme deadline is 6 maanden na de teruggaafperiode (in casu dus 31 december). De refund kan na elke 3 maanden gebeuren (minimum £130) ofwel jaarlijks (minimum £16).

Wie als Belgische ondernemer zaken doet in het Verenigd Koninkrijk, moet voortaan dus rekening houden met de Britse regelgeving. Onze specialisten helpen u graag op weg.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.