/

/

hoe vraag ik de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting aan?

Tax & Legal
08 september 2020

door Julie Vantomme en Arne Decorte

Hoe vraag ik de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting aan?

In de strijd tegen de economische gevolgen van het coronavirus, nam de federale overheid een aantal ingrijpende maatregelen. Een van die maatregelen is de toepassing van de vervroegde verliesaftrek, ook wel carry-back genoemd. In een vorig artikel legden we al de toepassing van de vervroegde verliesaftrek voor vennootschappen uit. In dit artikel gaan we dieper in op de toepassing van de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting.

Hoe vraag ik de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting aan?

Wat is de vervroegde verliesaftrek?

Het principe van de vervroegde verliesaftrek bestaat erin dat een onderneming het geraamde verlies van het boekjaar kan compenseren met de winst van het boekjaar dat eraan vooraf gaat. Het voordeel hierbij is dat de te betalen belasting van het vorige inkomstenjaar wordt verminderd, wat dan weer de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de vennootschap ten goede komt.

Hoe ziet de vervroegde verliesaftrek eruit in de personenbelasting?

In de personenbelasting wordt de methode van de vervroegde verliesaftrek toegepast onder de vorm van een  economische vrijstelling. Concreet kunnen winsten van aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld door de aftrek van het geraamde verlies tijdens aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020).

Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling. Het verlies dat werd afgetrokken van de winsten van inkomstenjaar 2019 moet namelijk teruggenomen worden in inkomstenjaar 2020. Deze vervroegde verliesaftrek kan worden toegepast op alle verliezen en dus niet alleen op de zogenaamde corona-verliezen. U hoeft dus niet aan te tonen dat de geleden verliezen het gevolg zijn van de coronacrisis.

Opgelet! Het is belangrijk dat u een correcte inschatting maakt van de verwachte verliezen over inkomstenjaar 2020. Indien achteraf blijkt dat het werkelijke verlies namelijk lager ligt dan voorspeld, dan wordt een belastingvermeerdering tussen 2 en 18 procent toegepast, afhankelijk van de hoogte van de afwijking. Omdat het niet evident is om in de loop van het jaar al een correct inschatting te maken, wordt een afwijking van 10 procent toegestaan.

Voor wie geldt de vervroegde verliesaftrek?

De vervroegde verliesaftrek geldt niet voor ondernemingen die op 18 maart 2020 al werden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden. Ook ondernemingen die voor inkomstenjaar 2020 gebruik willen maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag, komen niet in aanmerking voor de vervroegde verliesaftrek.

Hoe vraag ik de vervroegde verliesaftrek aan?

Wie een beroep wil doen op de vervroegde verliesaftrek, moet hiervoor specifiek opteren in de aangifte personenbelasting. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U hebt uw aangifte personenbelasting van inkomstenjaar 2019 al ingediend: vul een formulier 276 COV in en bezorg dit ten laatste op 15 september 2020 ondertekend aan de belastingadministratie. 
  • U hebt uw aangifte personenbelasting van inkomstenjaar 2019 nog niet ingediend (omdat u werkt via een mandataris): u kan de aanvraag doen via de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020. Die dient u ten laatste in op 22 oktober 2020.
Deel dit artikel

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Arne Decorte

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.