/

/

de consumptiecheque als duwtje in de rug

Business Solutions
20 augustus 2020

De consumptiecheque als duwtje in de rug

De consumptiecheque, ook wel gekend als de corona- of horecacheque, is een extra steunmaatregel van de federale overheid in het kader van de coronacrisis. Het doel is tweeledig. Enerzijds creëert de consumptiecheque extra koopkracht voor Belgische werknemers, anderzijds is het een extra duwtje in de rug voor de zwaarst getroffen sectoren.

De consumptiecheque als duwtje in de rug

Wat is de consumptiecheque?

De consumptiecheque is een papieren of elektronische cheque en kan aangekocht worden via een erkende uitgiftemaatschappij zoals Edenred, Sodexo of Monizze. Werknemers kunnen de cheque spenderen in de sectoren die het zwaarst getroffen werden tijdens de lockdown: de horeca, sportverenigingen, cultuursector en bepaalde kleinhandelszaken.

Voor wie?

De cheque moet steeds worden toegekend aan alle werknemers binnen een bedrijf of aan een objectief afgebakende werknemerscategorie binnen het bedrijf. Het individueel toekennen van de consumptiecheque is dus niet mogelijk. 

Fiscaal voordelig voor werkgever én werknemer

De consumptiecheque is volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en inkomstenbelastingen. Dat betekent dat de werknemer er dus niet op wordt belast. Maar ook voor de werkgever is de consumptiecheque volledig aftrekbaar als beroepskost.  

Juridisch spelregels

De toekenning van de consumptiecheque moet geregeld zijn in een sectorale cao. Wanneer er geen sectorale cao aanwezig is, maar wel een vakbondsafvaardiging, dan moet er een ondernemings-cao worden afgesloten. Is ook dat niet het geval, dan moet de toekenning geregeld worden in een individuele bijlage bij de arbeidsovereenkomst.
De consumptiecheque mag maximaal 10 euro bedragen. Per werknemer kan je een totaalbedrag van 300 euro toekennen. De cheque maakt geen deel uit van het loon en mag de bestaande loonvoordelen dus niet vervangen. Het is een extraatje op het bestaande loon. 

Toekenning van de cheque

De consumptiecheque moet ten laatste worden toegekend op 31 december 2020 en blijft geldig tot 7 juni 2021.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.