/

/

receptiekosten 100% aftrekbaar… voorlopig

Tax
27 juli 2020

door Dries Torreele

Receptiekosten 100% aftrekbaar… voorlopig

Een courante discussie tijdens fiscale controles betreft de kwalificatie van kosten die gerelateerd zijn aan de organisatie van een bepaald event. Ondernemers organiseren immers events om hun producten en diensten in het licht te plaatsen bij klanten en prospecten om op die manier de verkoop te stimuleren.

Receptiekosten 100% aftrekbaar…. voorlopig

Dergelijke kosten kunnen enerzijds gekwalificeerd worden als publicitaire kosten als het publicitair karakter kan worden aangetoond (100% aftrekbaar) of anderzijds als receptiekosten (50% aftrekbaar). In het verleden had de minister van Financiën al te kennen gegeven dat als kosten voor events met een publicitair oogmerk gemaakt zijn (bv. een opendeurdag) dit 100% aftrekbare publiciteitskosten betreffen. Het Hof van Cassatie heeft hier echter recent anders over geoordeeld en stelt dat dergelijke kosten (bv. de cateringkosten) toch kwalificeren als receptiekosten die slechts voor de helft aftrekbaar zijn.

In het kader van de COVID-19-pandemie is de eventsector echter fel getroffen geweest en om die reden staat de wetgever nu toe dat receptiekosten die worden gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 voor 100% aftrekbaar zijn.

De wetgever stelt verder duidelijk dat de kosten voor relatiegeschenken niet onder deze tijdelijke maatregel vallen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax
dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.