/

/

schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

HR Oplossingen
26 juni 2020

door Anneleen Wydooghe

Schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

Naar aanleiding van de coronapandemie voerde de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid in wegens overmacht door corona. Deze versoepeling moest bedrijven meer financiële ademruimte geven en ontslagen vermijden. Waar de opzegtermijn eerst gewoon doorliep tijdens de tijdelijke werkloosheid, besliste de wetgever nu dat deze termijn toch wordt geschorst en pas zal doorlopen wanneer de werknemer terug aan het werk is. Maar voor wie geldt deze nieuwe wetgeving?

Schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer er sprake was van ontslag, dan werd de opzegtermijn initieel niet geschorst tijdens de tijdelijke werkloosheid en kreeg de werknemer niet de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding zoals in normale tijden, maar een lagere tijdelijke werkloosheidsuitkering betaald door de overheid.

De wet van 15 juni 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2020, zorgt nu voor een rechtzetting. In het geval van ontslag tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens corona, wordt de opzegtermijn nu toch geschorst door de periodes van ‘coronawerkloosheid’. De opzegtermijn zal dus even stoppen en loopt opnieuw door van zodra een werknemer het werk hervat. De volledige opzegtermijn wordt met andere woorden behouden.

Voor wie is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op lopende opzegtermijnen die vanaf 1 maart 2020 aanvingen en op de nieuwe opzegtermijnen als:

  • de werkgever overgaat tot ontslag met een opzegtermijn die ten vroegste start vanaf 22 juni 2020. In dit geval wordt de opzegtermijn geschorst door de periodes van tijdelijke werkloosheid door corona. Zolang er dus sprake is van coronawerkloosheid, zal de opzegtermijn niet verderlopen.
  • de werkgever reeds overging tot ontslag met een opzegtermijn die gestart is op 1 maart 2020 of erna. In dit geval hebben enkel de periodes van coronawerkloosheid tussen 1 maart 2020 en 22 juni 2020 geen schorsende werking meer. Vanaf 22 juni 2020 loopt de opzeggingstermijn echter niet meer verder en is er dus wel sprake van een schorsing.

Uitzonderingen

Voor opzegtermijnen die al vóór 1 maart 2020 liepen, blijft de vroegere regeling van toepassing. De betekening van de opzeg vóór die datum volstaat echter niet. De opzeg moet al lopen vóór 1 maart 2020.

Ook wanneer de opzegtermijn op 22 juni 2020 al was afgelopen, kan de opzegtermijn niet meer worden geschorst.

Daarnaast geldt deze wetgeving enkel wanneer de werkgever overgaat tot ontslag. Voor werknemers die zelf hun ontslag hebben gegeven, bestaat er geen schorsing van de opzegtermijn loopt deze gewoon door tijdens de coronawerkloosheid.