/

/

flexibel werken tijdens én na corona

HR Oplossingen
10 juni 2020

door Ellen Verstraete

Flexibel werken tijdens én na corona

Het coronavirus heeft zowel op korte als op lange termijn een gigantische impact op de werkvloer. Vanaf het prille begin van de lockdown moesten bedrijven zich op een meer flexibele manier organiseren. Voor veel werkgevers was het de aanzet om flexibel werken ook in de toekomst op een meer gestructureerde en duurzame manier toe te passen. Wat kan u als werkgever doen om uw werknemers zowel tijdens als na corona flexibel aan de slag te houden? En met welke operationele en persoonlijke noden moet u rekening houden? Een overzicht.  

Flexibel werken tijdens én na corona

Kan ik structureel telewerk invoeren?

Tijdens de lockdown is telewerk lange tijd de norm geweest. Ook vandaag blijft het de richtlijn en overwegen veel bedrijven om permanent telewerk in te voeren. Van thuis uit werken zorgt voor veel werknemers namelijk voor een betere balans tussen werk en privé. Bovendien kan het voor minder stress zorgen én voor een hogere betrokkenheid en productiviteit bij werknemers. Een grondige herziening van de werkorganisatie en wederzijds vertrouwen zijn hier echter essentieel.

Het invoeren van structureel telewerk kan via een ‘telewerk policy’, die door elke werknemer ondertekend moet worden. Het is dus van groot belang om een duidelijk kader voorop te stellen. Bepaal daarbij uitdrukkelijk welke functies in aanmerking komen, welk materiaal en welke voorzieningen ter beschikking gesteld kunnen worden (zoals een internetabonnement, laptop, gsm of een forfaitaire onkostenvergoeding voor telewerk) en bepaal uitdrukkelijk hoeveel dagen per week een werknemer van thuis uit mag werken.

Het is trouwens ook mogelijk om telewerk eerst tijdelijk of slechts 1 dag per week in te voeren. Zo kunt u op korte termijn een evaluatie maken en kunt u beslissen om dit al dan niet permanent in te voeren binnen uw bedrijf of om de mogelijke dagen uit te breiden.

Kan ik glijtijden invoeren?

Om te vermijden dat alle werknemers op hetzelfde moment hun werkdag starten en eindigen, kunt u als werkgever glijtijden invoeren. Dat zorgt voor een verspreiding van de bezetting binnen de onderneming.

Voor het invoeren van glijtijden moet er aan twee cumulatieve voorwaarden worden voldaan. De invoering is enkel mogelijk via een addendum dat aan het huidige arbeidsreglement gekoppeld is én er moet sprake zijn van een vorm van tijdsregistratie binnen de onderneming. De glijtijden kunnen na invoering vrij worden aangewend door de werknemers. Zij kiezen dus zelf kiezen in hoeverre ze gebruik wensen te maken van de glijdende uren.

Ook hier is het mogelijk om eerst een tijdelijke proefperiode in te lassen. Zo kunt u beslissen of u ook na de coronacrisis nog gebruik wilt maken van glijtijden.

Kan ik de arbeidsduur van mijn werknemers verminderen?

Als werkgever kunt u kiezen voor het systeem van ‘kleine flexibiliteit’ binnen uw onderneming. Dit systeem maakt het mogelijk om de werknemers minder uren te laten werken tijdens dalmomenten. Het ’tekort’ aan uren, ook wel min uren genaamd, kan dan worden opgevangen door extra uren, of meer uren, tijdens piekmomenten. De min en meer uren op bepaalde tijdstippen moeten ervoor zorgen dat over een referteperiode van maximum één jaar de gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week wordt gerespecteerd.

Gedurende de volledige periode behoudt de werknemer zijn normale loon, zonder dat de overuren tijdens een piekmoment, waarvoor een toeslag van 50 of 100 procent verschuldigd is, moeten worden uitbetaald. Het systeem van kleine flexibiliteit kan via een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsniveau of via een wijziging van het arbeidsreglement worden ingevoerd.

Andere mogelijkheden

Indien u nood hebt aan extra flexibele mogelijkheden binnen uw onderneming, kan er nog steeds omgeschakeld worden naar een tijdelijke wijziging binnen de functie of de uurroosters van uw werknemers.