/

/

covid-19-premie voor brusselse ondernemingen in kader van internationalisering

Tax & Legal
28 mei 2020

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

COVID-19-premie voor Brusselse ondernemingen in kader van internationalisering

Bedrijven die uitgaven deden in het kader van een handelsreis in het buitenland of een deelname aan een buitenlandse beurs en die kosten omwille van het coronavirus niet meer kunnen recupereren, kunnen in bepaalde gevallen een subsidie aanvragen.

COVID-19-premie voor Brusselse ondernemingen in kader van internationalisering

Om recht te hebben op de subsidie, moet aan volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

  • de aanvrager is een eenmanszaak of een kmo;
  • de aanvrager heeft een vestigingseenheid op het Brussels grondgebied en oefent er een economische activiteit uit;
  • de aanvrager is bedrijvig in een welbepaalde sector;
  • de aanvrager heeft verspreid over drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro aan ‘minimissteun’ verkregen;
  • de uitgaven hebben betrekking op de voorbereiding van of deelname aan een handelsbeurs of commerciële prospectie in het buitenland;
  • de uitgaven werden verricht vóór 19 maart 2020.

Het bedrag van de subsidie is gelijk aan de het bedrag van de niet te recupereren kosten, met een maximum van 2.500 euro. De premie kan worden aangevraagd via het voorziene aanvraagformulier dat moet worden opgestuurd naar bhandelcovid@gob.brussels.