/

/

voor het eerst inkomsten van belgische oorsprong? registreer u vóór 1 juni 2020

Tax & Legal
22 mei 2020

door Biene Ongenaert en Stephanie Vanmarcke

Voor het eerst inkomsten van Belgische oorsprong? Registreer u vóór 1 juni 2020

Niet-inwoners van België die gedurende het inkomstenjaar 2019 voor de eerste keer inkomsten van Belgische oorsprong hebben ontvangen, moeten zich eenmalig online registeren bij de FOD Financiën. Na de registratie wordt een aangifteformulier opgestuurd. Het Hof van Cassatie oordeelde recent dat niet-inwoners zich vóór 1 juni 2020 moeten registreren.

Voor het eerst inkomsten van Belgische oorsprong? Registreer u vóór 1 juni 2020.

Wordt de aangifte BNI te laat ingediend als gevolg van een laattijdige registratie, dan kan de administratie een aanslag van ambtswege vestigen. Bij een aanslag van ambtswege bepaalt de fiscale administratie de verschuldigde belasting op basis van de beschikbare gegevens. De bewijslast voor de verschuldigde belasting verschuift dan van de fiscale administratie naar de belastingplichtige.

Er geldt een uitzondering voor belastingplichtigen die genieten van het bijzonder fiscaal aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden (expatstatuut). Bij de goedkeuring van het bijzonder statuut voor buitenlandse kaderleden wordt de belastingplichtige immers automatisch als niet-inwoner geregistreerd.

Hebt u vragen over de aangifte in de belasting voor niet-inwoners? Neem dan contact op met uw accountmanager of met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor International biene.ongenaert@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.