/

/

uitstel betaling hypothecaire leningen

COVID-19
03 april 2020

door Dries Torreele

Uitstel betaling hypothecaire leningen

Naast het uitstel voor bancaire kredieten voor ondernemers heeft de bankensector in overleg met de Minister van Financiën ook voorzien in een mogelijkheid van betalingsuitstel van hypothecaire kredieten voor particulieren.

Uitstel betaling hypothecaire leningen

Concreet gaat het over een mogelijk uitstel van maximaal 6 maanden (voor zowel kapitaal en eventueel interesten) voor toekomstige maandaflossingen. Na de periode van uitstel worden de gewone betalingen hernomen en wordt de looptijd van het krediet verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Voor aanvragen tot en met 30 april wordt een uitstel van maximum 6 maanden toegestaan, voor aanvragen na die datum wordt een uitstel verleend tot uiterlijk 31 oktober 2020. 

Voor wie geldt de maatregel?

De maatregel geldt specifiek voor particulieren die aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het inkomen is gedaald of valt weg door:

  • Tijdelijke of volledige werkloosheid
  • Ziekte als gevolg van het coronavirus
  • Sluiting van de zaak
  • Overbruggingsmaatregelen


2. Op 1 februari 2020 was er geen betalingsachterstand voor het hypothecair krediet waarvoor uitstel wordt gevraagd.

3. Het hypothecair krediet heeft betrekking op de enige woning/hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer

4. De kredietnemer heeft op het moment van de aanvraag een roerend vermogen (zicht- en spaarrekeningen, beleggingsportefeuille,…) dat kleiner is dan 25.000 euro.

Hoe kan ik het uitstel aanvragen?

Het uitstel moet worden aangevraagd bij de bank. We raden u aan om dit ten minste een week vóór de vervaldag van de volgende maand te doen, zodat voor deze mensualiteit nog tijdig uitstel verleend kan worden.

Belangrijk is ook dat het uitstel voor de interesten enkel toegestaan zal worden als het gezin van de kredietnemer(s) een netto maandinkomen heeft dat minder of gelijk is aan 1.700 euro. Voor wie hierboven zit, blijven de interesten zonder uitstel verschuldigd gedurende de termijn van het uitstel voor de kapitaalsaflossingen.

Hebt u vragen over het uitstel van betaling voor hypothecaire leningen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.