/

/

uitstel bancaire kredieten

Tax
27 maart 2020

door Dries Torreele en Iris De Groote

Uitstel bancaire kredieten

De coronacrisis heeft een gigantische impact op de cashpositie van onze ondernemingen. De fiscale administratie speelde hier al gedeeltelijk op in door uitstel van betaling te verlenen, automatisch of op aanvraag. Toch blijven ondernemers geconfronteerd met cashflowproblemen, denk maar aan de leningen die afgelost moeten worden. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de minister van Financiën nu een overeenkomst met de financiële sector uitgewerkt.

Uitstel bancaire kredieten en garantieregeling -gold-opIZa6gWsFs-unsplash.jpg

6 maanden uitstel van betaling

Ondernemingen moeten gedurende maximaal zes maanden geen kapitaalaflossingen meer doen. De interesten blijven daarentegen wel verschuldigd. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen opnieuw. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moeten ondernemingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er zijn betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis (de omzet is bijvoorbeeld gedaald, er wordt beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid of de onderneming werd verplicht gesloten, etc.).
  • De onderneming is gevestigd in België.
  • De onderneming mag geen achterstal hebben op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of had minder dan 30 dagen achterstal op deze schulden op 29 februari 2020.

De onderneming heeft bij alle banken haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaan aan 31 januari 2020 en heeft geen actieve kredietherstructurering.

Het uitstel kan aangevraagd worden bij de financiële instelling voor de volgende kredieten:

  • Kredieten met een vast aflossingsplan
  • Kaskredieten
  • Vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd gesloten tussen de overheid en de bankensector. Wanneer hier sprake is van betalingsproblemen, moet naar een bilaterale oplossing worden gezocht.

Aanvragen die tot en met 30 april worden gedaan, lopen maximum tot 31 oktober. Aanvragen die u na 30 april wilt doen, zullen eveneens slechts leiden tot een uitstel tot 31 oktober.

Praktisch zullen ondernemingen die problemen ondervinden zelf contact moeten opnemen met hun financiële instelling en de impact op hun liquiditeiten door de crisis moeten kunnen aantonen.

    Heeft u ondersteuning nodig bij uw cashplanning en kredietdossier? Neem contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.