/

/

waardeverminderingen op openstaande vorderingen als gevolg van coronavirus?

Tax
26 maart 2020

door Dries Torreele

Waardeverminderingen op openstaande vorderingen als gevolg van coronavirus?

In tijden van corona krijgen steeds meer ondernemers te maken met openstaande vorderingen. Kunnen waardeverminderingen op die vorderingen fiscaal aanvaard worden?

Waardeverminderingen op openstaande vorderingen als gevolg van coronavirus?

Wanneer is een waardevermindering mogelijk?

Opdat een waardevermindering op een openstaande handelsvordering effectief fiscaal aanvaard zou worden, is het essentieel dat de waarschijnlijkheid van het verlies blijkt uit bijzondere omstandigheden die zich tijdens het belastbare tijdperk hebben voorgedaan en niet uit een louter algemeen risico.

Waardeverminderingen in tijden van corona

De fiscus stelt in haar circulaire 2020/C/45 dat de coronacrisis wel degelijk een bijzondere omstandigheid is. Heeft uw onderneming dus openstaande vorderingen bij een klant met solvabiliteitsproblemen als gevolg van de coronacrisis en de regeringsmaatregelen, dan kan een waardevermindering aangewezen zijn.

We merken echter op dat dit principe niet algemeen kan worden toegepast op alle openstaande vorderingen. Bij de aangifte vennootschapsbelasting zal u in opgave 204.3 immers per schuldenaar moeten aangeven waarom de coronacrisis concreet de oorzaak was van de betalingsmoeilijkheden van uw klant. In het geval van een fiscale controle zal de fiscus deze beoordeling echter met soepelheid evalueren. Het is in ieder geval aangewezen om uw waardeverminderingen goed te onderbouwen. De fiscale controles zullen immers pas plaatsvinden wanneer de coronacrisis (hopelijk) al lang achter de rug is.

Hebt u vragen over waardeverminderingen in tijden van corona of wilt u nagaan of uw openstaande vorderingen hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.