/

/

frankrijk in lockdown: maatregelen voor bedrijven

Tax & Legal
24 maart 2020

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Frankrijk in lockdown: maatregelen voor bedrijven

Als gevolg van het coronavirus, ging Frankrijk op 17 maart in lockdown. De beslissing heeft een grote impact op Franse bedrijven en op bedrijven die zakendoen met Frankrijk. Om tegemoet te komen aan de negatieve economische gevolgen, heeft het land enkele belangrijke maatregelen genomen met betrekking tot de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Een overzicht.

Frankrijk in lockdown: maatregelen voor bedrijven

Maatregelen voor bedrijven

Directe belastingen

Voor de directe belastingen, zoals het voorschot voor de vennootschapsbelasting, de ‘taxe sur les salaires’, CFE en CVAE, kan een betalingsuitstel van drie maanden worden aangevraagd. Ondernemingen die deze belastingen reeds betaalden, kunnen hun bank vragen om een terugbetaling of om de inhouding via het SEPA-mandaat niet te laten doorgaan.

Indien het uitstel van betaling onvoldoende is om tegemoet te komen aan de moeilijkheden, kunnen bedrijven ook een kwijtschelding aanvragen. Hiervoor is, in tegenstelling tot het betalingsuitstel, een motivatie vereist.

Om bedrijven te helpen, heeft de Franse administratie een modelbrief voor de aanvraag voorzien.

Sociale zekerheidsbijdragen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen die tegen 15 maart 2020 betaald moesten worden aan Urssaf, konden werkgevers tot drie maanden betalingsuitstel verkrijgen.

Bijdragen voor aanvullend pensioen

Wie vragen heeft over de bijdragen voor het aanvullend pensioen, moet contact opnemen met de instelling voor het aanvullend pensioen.

Maatregelen voor zelfstandigen

Prélèvement à la source

Zelfstandigen kunnen het tarief en de voorschotten van de prélèvement à la source zelf aanpassen via hun account op impôt.gouv. Daarnaast kunnen ze ook een betalingsuitstel van drie maanden aanvragen voor de betaling van de voorschotten. Alle wijzigingen die voor de 22ste van de maand worden doorgegeven, worden in rekening gebracht voor de maand maart.  

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen die op 20 maart aan Urssaf moeten worden betaald, zullen niet worden ingehouden. Dit bedrag zal worden verdeeld over de volgende maanden. Daarnaast kunnen zelfstandigen ook uitstel van betalingen aanvragen, hun betalingsschema aanpassen rekening houdende met de inkomstendaling of een exceptionele financiële tussenkomst aanvragen.  

Financiële tussenkomst

De kleine ondernemingen, zelfstandigen en micro-ondernemingen uit de zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca en de culturele sector, die verplicht moeten sluiten of die een omzetdaling van minstens 50 procent kennen, ten opzichte van de omzet in maart 2019, hebben in bepaalde gevallen recht op een éénmalige vergoeding van 1.500 euro.

Organisatie van het werk

Ook in Frankrijk is thuiswerk de norm voor alle functies waarbij dit mogelijk is. Wanneer thuiswerk niet mogelijk is, moeten de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd worden. Zo moeten vergaderingen tot een minimum worden beperkt en moeten niet-onmisbare verplaatsingen worden uitgesteld.

Voor werknemers die niet kunnen thuiswerken en waarbij geen opvangmogelijkheden zijn voor kinderen jongeren dan 16 jaar, kan een gecompenseerde arbeidsonderbreking worden aangevraagd.

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die verplicht moeten sluiten, komen in aanmerking voor een ‘activité partielle’.  Hierbij betaalt de werkgever 70 procent van het brutoloon van de werknemer.  De werknemer behoudt hierdoor ongeveer 84% van zijn nettoloon. Vervolgens ontvangt de werkgever een terugbetaling. Gedurende de coronacrisis is deze terugbetaling niet beperkt tot het minimumloon, maar wordt ze integraal terugbetaald binnen de limiet van 4,5 keer SMIC.

Verplaatsingen

Zoals reeds vermeld moeten alle verplaatsingen worden beperkt tot een absoluut minimum. Mensen die zich toch verplaatsen op Frans grondgebied moeten verplicht een attest bij zich hebben, waarin ze verklaren waarom ze zich in het openbaar begeven. Mogelijke redenen zijn:

  • Woonwerkverplaatsingen indien thuiswerk niet mogelijk is (in dit geval is er een bijkomend attest nodig waarin de werkgever verklaart dat thuiswerk niet mogelijk is) 
  • De aankoop van essentiële producten in toegelaten winkels 
  • Naar een dokter te gaan 
  • Verplaatsingen naar de kinderopvang of om kwetsbare mensen te helpen 
  • Alleen trainen in buurt van de woning

Ook Franse werknemers die zich naar hun werkgever in België moeten verplaatsen, moeten een specifiek document bij zich hebben. In dit document toont de Belgische werkgever zijn arbeidsrelatie met de Franse werknemer aan.

Uitstel betaling huur, water, gas en elektriciteit

President Macron heeft aangekondigd dat kleine ondernemingen in moeilijkheden uitstel van betaling kunnen aanvragen voor de betaling van de huur en voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur. Hiervoor moet een verzoek tot uitstel ingediend worden bij de leverancier in kwestie.  

Facilitering van bankleningen

Om ondernemingen te ondersteunen bij de aanvraag van een banklening, zal de Franse Staat borg staan voor een totale waarde van 300 miljard euro. Op deze manier wil de Franse regering bedrijven in staat stellen om hun activiteiten voort te zetten en de werkgelegenheid te behouden. Bovendien hebben Franse banken zich ertoe verbonden om de terugbetalingen van bedrijfsleningen met zes maanden uit te stellen en dat zonder bijkomende kosten. Ten slotte komt de Franse Staat ook tussen bij heronderhandelingen van het afbetalingsplan.

Doet u zaken in Frankrijk en wil u weten of u aanspraak kan maken op een tegemoetkoming? Heeft u werknemers die de grens moeten oversteken?  Met specialisten ter zake in Frankrijk en in België, is Vandelanotte France de ideale partner om u hierin bij te staan. Contacteer ons via contact@vandelanotte.fr.