/

/

telewerk: zijn uw werknemers verzekerd bij arbeidsongevallen?

Risk Management
23 maart 2020

door Stijn Moreau en Willem De Bock

Telewerk: zijn uw werknemers verzekerd bij arbeidsongevallen?

In tijden van corona is telewerken of thuiswerken de nieuwe norm. Steeds meer werknemers gaan dan ook van thuis uit aan de slag. Maar zijn uw werknemers ook verzekerd bij een arbeidsongeval? Wij zochten het uit.

Telewerk: zijn uw werknemers verzekerd bij arbeidsongevallen?

Vormen van telewerken

Er bestaan in principe twee vormen van telewerken. Enerzijds onderscheiden we structureel telewerk, waarbij een werknemer op regelmatige basis thuis of buiten het bedrijf kan werken, bijvoorbeeld elke vrijdag of elke woensdagnamiddag. Voor structureel telewerk bestaat al langer een wettelijk kader. Anderzijds bestaat ook occasioneel telewerk dat, zoals het woord aangeeft, incidenteel en op niet-regelmatige basis toegepast wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er zware hinder bij het openbaar vervoer is of bij zware sneeuwval, maar ook tijdens de huidige coronacrisis.

Wat bij een arbeidsongeval?

Er bestaat een wettelijk vermoeden dat een ongeval dat plaatsvindt door en tijdens de uitvoering van het werk, effectief een arbeidsongeval is. Dat betekent dus dat er verondersteld wordt dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de werkuren én op de werkplaats, ook al is die thuis. Dat is in het voordeel van het slachtoffer.

Dat wettelijk vermoeden was tot begin 2019 echter alleen van toepassing bij structureel telewerk. Occasionele telewerkers moesten tot dat moment kunnen bewijzen dat het om een arbeidsongeval ging, wat problemen kon veroorzaken voor de dekking door de verzekering. De aanpassing van de wetgeving heft dit probleem op. Sinds 27 januari 2019 geldt het vermoeden zowel voor structureel als voor occasioneel telewerk. En dat is een goede zaak, zeker omdat de huidige coronacrisis onder de noemer occasioneel telewerk valt.

De enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat er een schriftelijk bewijs moet zijn dat occasioneel telewerk toelaat. Hier hangen evenwel geen specifieke voorwaarden aan vast. Een eenvoudige e-mail of sms zijn dus al voldoende. Het initiatief kan bovendien zowel van de werknemer als de werkgever komen.

Werktijden en werkplek

Het is aan te raden om bij het geven van toestemming ook de werktijden, werkplaats én periode mee te nemen in de communicatie omtrent telewerk. Wanneer deze informatie niet wordt meegdeeld, dan geldt de gewone uurregeling als bewijselement van het arbeidsongeval. Dat kan belangrijk zijn wanneer de situatie afwijkt van de algemene tewerkstelling, en dat is al te vaak het geval, zeker tijdens deze coronacrisis.

Hoe zit het met de arbeidsweg?

De weg van en naar de werkplaats, ook al is die thuis, is verzekerd voor de afstand van en naar de school of opvang van de kinderen, én voor de afstand van en naar de plaats waar u maaltijden koopt en/of eet. Deze trajecten worden sinds de wetswijziging beschouwd als een normaal arbeidstraject.

Wat zeggen de verzekeraars op dit moment?

Gezien de wettelijke verplichting, worden verzekeraars geacht om steeds dekking te bieden in het kader van de arbeidsongevallenverzekering. Vandaag zijn er echter ook heel wat verzekeraars die bepaalde aandachtspunten meedelen of die voorzien in een automatische uitbreiding van de waarborgen wanneer u als ondernemer creatief omgaat met het zoeken naar oplossingen om uw activiteit draaiende te houden. Wanneer u uw zaak bijvoorbeeld tijdelijk uitbreidt als gevolg van het coronavirus (denk maar aan thuislevering in de horeca), is het een goed idee om uw makelaar hiervan te informeren.

Hebt u vragen over arbeidsongevallen bij telewerk of wilt u nagaan of uw werknemers goed verzekerd zijn? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stijn Moreau

Team Manager Risk Management stijn.moreau@vdl.be

Willem De Bock

Account Manager willem.debock@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.