/

/

het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

HR Oplossingen
20 maart 2020

door Veerle Cool en Anneleen Wydooghe

Het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Zelfstandigen die hun onderneming verplicht of ‘vrijwillig’ volledig of gedeeltelijk moeten sluiten, kunnen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Wij zetten de belangrijkste regels op een rij.

Het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Ik moet verplicht mijn zaak sluiten

Wanneer u als zelfstandige verplicht wordt om uw zaak te sluiten, dan hebt u recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Hierbij speelt het geen rol of u uw zaak geheel of gedeeltelijk moet sluiten. Zo kunnen ook zelfstandigen die enkel in het weekend moeten sluiten de volledige financiële uitkering genieten.

Ik ben niet verplicht om mijn zaak te sluiten

Ook wanneer u als zelfstandige niet onder de verplichte sluiting valt, kunt u het overbruggingskrediet aanvragen. De voorwaarde hierbij is dat u gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen genoodzaakt was om uw activiteit volledig te onderbreken als gevolg van bijvoorbeeld onderbroken leveringen of een aanzienlijke terugval van de activiteit. Een verklaring op eer is hierbij voldoende. Bewijsstukken zijn in eerste instantie niet nodig, maar kunnen later wel worden opgevraagd.

Voor wie geldt deze uitkering?

Deze uitkering is enkel mogelijk voor zelfstandigen in hoofberoep en voor meewerkende echtgenoten, voor zover zij geen vervangingsinkomen genieten.

Hoe ziet de uitkering eruit?

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand, of 1.614,10 euro wanneer de zelfstandige personen (kinderen) bij de mutualiteit ten laste heeft (het gaat niet om het fiscaal ten laste hebben). Voorlopig kan de uitkering toegekend worden voor de maanden maart en april 2020.

Hoe vraag ik de uitkering aan?

De aanvraag moet gebeuren door middel van een inlichtingenformulier overbruggingsrecht. Het formulier is beschikbaar op de site van uw sociale verzekeringsfonds. Dit inlichtingenformulier mag per mail of per brief worden overgemaakt aan het sociaal verzekeringsfonds.

Hebt u vragen over deze maatregel? Neem dan contact met ons op via corona@vdl.be of contacteer uw accountmanager.