/

/

op welke verzekeringen kunt u een beroep doen in tijden van corona?

Risk Management
20 maart 2020

door Willem De Bock

Op welke verzekeringen kunt u een beroep doen in tijden van corona?

De overheid nam de voorbije dagen al heel wat ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk in te dijken. Ook ondernemers doen er alles aan om hun werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Maar wat als u als ondernemer zelf ziek wordt of in quarantaine wordt geplaatst? En wat als u tijdelijk uw wedde moet stopzetten?

Op welke verzekeringen kunt u een beroep doen in tijden van corona?

Hospitalisatieverzekering

Wie als gevolg van een coronabesmetting wordt gehospitaliseerd in een Belgisch ziekenhuis, kan rekenen op een dekking vanuit de hospitalisatieverzekering. Wie zich in het buitenland bevindt en daar gehospitaliseerd wordt, hangt af van de algemene voorwaarden van de dekking. Zo zijn er uitgebreide hospitalisatieverzekeringen die dekking bieden in Europa of zelfs wereldwijd, terwijl andere hospitalisatieverzekeringen enkel gelden voor opnames in België. Het kan interessant zijn om in het geval van een buitenlandse opname contact op te nemen met uw makelaar.

Levensverzekering

Wanneer de levensverzekering een overlijdensdekking bevat, dan geldt die dekking eveneens voor wie overlijdt als gevolg van een coronabesmetting. Dit is zowel het geval voor levensverzekeringen als voor groepsverzekeringen, IPT-contracten, etc. waarin een  overlijdensdekking vervat zit. Bezocht u een land tegen het negatief reisadvies in? Dan zal de dekking (meestal) niet gelden.

Gewaarborgd inkomen en omzetverzekering

Het gewaarborgd inkomen en de omzetverzekering zijn verzekeringen die een dekking verlenen wanneer u als ondernemer zelf arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ziekte of ongeval.

Wordt u bijvoorbeeld ziek als gevolg van het coronavirus en bent u niet in staat om te werken, dan komt het gewaarborgd inkomen tussen. Hier geldt echter altijd een ‘eigenrisicotermijn’. Dat betekent dat er pas een uitkering volgt wanneer de arbeidsongeschiktheid langer aanhoudt dan de eigenrisicotermijn in het contract. Die termijn kan bijvoorbeeld 30 dagen bedragen.

Wanneer u in quarantaine wordt geplaatst of wanneer u vastzit in het buitenland zonder enig teken van ziekte, dan is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Het gewaarborgd inkomen voorziet in dit geval niet in een uitkering. Ook bij omzetverlies ten gevolge van een lockdown of quarantaine is er geen tussenkomst van de verzekeraar.

Zet u uw wedde stop voor een bepaalde periode, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw makelaar. U kunt dan samen nagaan welke contracten aanpassingen vereisen.

Wilt u graag nagaan of u goed verzekerd bent of wilt u uw huidige verzekeringen graag samen met ons overlopen? Neem dan contact op met uw accountmanager of contacteer ons via corona@vdl.be.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Business Manager Risk Management willem.debock@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.