/

/

steunmaatregelen voor bedrijven getroffen door het coronavirus

HR Oplossingen
12 maart 2020

door Anneleen Wydooghe en Dries Torreele

Steunmaatregelen voor bedrijven getroffen door het coronavirus

In heel wat Belgische bedrijven zijn de gevolgen van het coronavirus vandaag al voelbaar. De federale regering heeft daarom een aantal maatregelen goedgekeurd om ondernemers te beschermen tegen de mogelijke economische gevolgen van het coronavirus. Bent u al op de hoogte?

Steun voor bedrijven getroffen door het coronavirus

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen

Wanneer u uw werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen als gevolg van het coronavirus (denk aan quarantaine of problemen in de levering), dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze maatregel geldt tot 30 juni 2020. De maatregel kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Die erkenning is nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Uitkeringen

Uitkeringen van de RVA worden verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximumbedrag van 2.754,76 euro per maand. Dit geldt zowel voor overmacht als voor economische redenen.

Betalingsplan voor RSZ

Wie omwille van het coronavirus moeilijkheden ondervindt om de RSZ-bijdragen te betalen, kan bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Betalingsplan voor belastingen en btw

Voor de betaling van de verschillende belastingen kunt u bij de FOD Financiën een afbetalingsplan met gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en vrijstelling van boetes aanvragen. Het afbetalingsplan kan worden aangevraagd voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Merkt u in de loop van het jaar dat uw inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van uw bijdrage, dan kunt u een verlaging van de bijdrage aanvragen. Daarenboven kunt u voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 verzoeken tot betalingsuitstel met één jaar zonder nalatigheidsinteresten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Wilt u gebruikmaken van één van deze maatregelen of hebt u ondersteuning nodig bij de diverse uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.