/

/

dienstverlenende vereniging onderworpen aan rechtspersonenbelasting

Tax & Legal
22 januari 2020

door Eline Delerue

Dienstverlenende vereniging onderworpen aan rechtspersonenbelasting

Vóór 2015 werden intercommunales, samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven bij wet uitdrukkelijk uitgesloten van de vennootschapsbelasting en onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.  Dit wetsartikel werd in 2015 echter gewijzigd en op vandaag kunnen dergelijke organisaties ook onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Een tijdje geleden kreeg een dienstverlenende vereniging (DV) een positieve ruling toegekend over hun fiscaal statuut. Een DV is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid dat specifiek door gemeentes wordt opgericht.

Dienstverlenende vereniging onderworpen aan rechtspersonenbelasting

Samenwerking tussen meerdere gemeentebesturen

In dit concrete geval gaat het over een samenwerking tussen zestien verschillende gemeentebesturen van eenzelfde regio die op basis van gezamenlijke inspanningen schaalvoordelen realiseren. Op die manier kunnen uiteenlopende en complexe uitdagingen waarmee elke individuele gemeente wordt geconfronteerd, overkoepelend worden aangepakt. Voor dit project werd intergemeentelijk personeel aangeworven, denk maar aan de organisatie van wijk-werken, gemeentelijke archieven, de coördinatie van ICT en GIS (geografisch informatiesysteem) en milieu- en ruimtelijke planning.

Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting?

Maar aan welke belasting moet deze dienstverlenende vereniging nu eigenlijk onderworpen worden? Om hier een antwoord op te geven, werd gekeken naar de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging, de afwezigheid van winstbeoging en het niet concurrentieverstorende karakter van de activiteiten van de dienstverlenende vereniging. De rulingcommissie oordeelde daarom dat in deze situatie de rechtspersonenbelasting van toepassing is.

Hebt u vragen over het fiscaal statuut van uw vereniging? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Eline Delerue

Team Manager Tax - Certified Tax Advisor eline.delerue@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.