/

/

een vakantiewoning in spanje gekocht? dit zijn de 3 belangrijkste fiscale aspecten

Tax & Legal
10 december 2019

door Stephanie Vanmarcke en Febe Louage

Een vakantiewoning in Spanje gekocht? Dit zijn de 3 belangrijkste fiscale aspecten

Wie als particulier een vakantiewoning in Spanje koopt, moet niet alleen rekening houden met de Belgische fiscale regels, maar ook met die in Spanje. Ook wanneer u het onroerend goed niet verhuurt, kent het land namelijk een aantal belangrijke fiscale verplichtingen én int het bovendien belastingen. Kent u de belangrijkste al?

Een vakantiewoning in Spanje gekocht? Dit zijn de 3 belangrijkste fiscale aspecten

Vastgoedbelasting (IBI)

Net zoals België zijn onroerende voorheffing kent, bestaat in Spanje de ‘impuesto sobre bienes inmeubles' (IBI). Deze vastgoedbelasting is jaarlijks verschuldigd door eigenaars van vastgoed in Spanje. Ze wordt berekend op basis van de kadastrale waarde (valor catastral) van het onroerend goed en het gemeentelijke belastingtarief.  

Inkomstenbelasting (IRNR)

Belgen die een Spaanse vakantiewoning hebben, zijn naast de lokale vastgoedbelasting ook inkomstenbelastingen verschuldigd, zelfs wanneer de woning niet wordt verhuurd. De ‘impuesto sobre la renta de los no residentes’ (IRNR) kan dan ook gezien worden als de inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje.

Net als in België, worden Spaanse vakantiewoningen belast op een kadastraal inkomen. In Spanje wordt het kadastraal inkomen berekend door de kadastrale waarde te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die afhankelijk is van het moment waarop  de kadastrale waarde voor het laatst werd herzien. De coëfficiënt bedraagt over het algemeen 2 procent. Werd de kadastrale waarde recent herzien, dan bedraagt de coëfficiënt 1,1 procent.

Voor Belgen en andere inwoners van de EU, bedraagt het Spaans belastingtarief 19 procent. U moet de belastingaangifte (modelo 210) steeds zelf indienen en dit vóór 31/12 van het jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk. Iedere persoon die eigenaar is van het onroerend goed, moet een afzonderlijke aangifte indienen.  

Vermogensbelasting

In tegenstelling tot België, kent Spanje ook een vermogensbelasting, in het Spaans beter gekend als de ‘impuesto sobre el patrimonio’. Aangezien de vermogensbelasting een regionale bevoegdheid is, kunnen de vrijstellingen en tarieven sterk verschillen naargelang de ligging van het onroerend goed. Is uw woning gelegen in de regio van Madrid, dan heeft u geluk. Madrid kent op vandaag namelijk een volledige vrijstelling op vlak van vermogensbelasting. Is uw woning gelegen in één van de andere 16 regio’s, dan is het echter goed mogelijk dat u de vermogensbelasting wél verschuldigd bent.

Zelf vastgoed in Spanje gekocht en benieuwd welke belastingen u moet betalen? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.