/

/

btw voor (para)medici: wat met samenwerkingsverbanden?

Accountancy
07 november 2019

door Griet Pelgrims

Btw voor (para)medici: wat met samenwerkingsverbanden?

Steeds meer (para)medici kiezen voor een samenwerkingsverband, zodat ze de kosten kunnen delen. Zo kunnen (para)medici samen investeren in een gemeenschappelijk kabinet, een gedeeld onthaal of zelfs een schoonmaakcontract. Daarnaast kan samenwerken ook interessant zijn bij de aankoop van medische apparatuur. Maar hoe zit het dan precies met de btw? Wij zochten het voor u uit.

Btw voor (para)medici: wat met samenwerkingsverbanden?

Wel of geen btw-vrijstelling?

De diensten van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en de medische verzorging door zorginstellingen zijn vrijgesteld van btw. Diensten die niet zuiver medisch zijn, denk maar aan ondersteunende diensten, zijn dan weer wel onderworpen aan btw.

In het geval van een samenwerkingsverband, zal de associatie veelal btw aanrekenen op haar ondersteunde prestaties voor de leden van het samenwerkingsverband. Deze btw is echter niet aftrekbaar voor de leden ervan.

Om hieraan tegemoet te komen, voorziet de wet een aantal afgelijnde voorwaarden om toch een btw-vrijstelling te verkrijgen:

  • De leden van het samenwerkingsverband oefenen overwegend een activiteit uit die is vrijgesteld van btw op grond van artikel 44, §1 WBTW.
  • De activiteiten van de groepering zijn voor de leden direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit.
  • De aan ieder lid aangerekende vergoeding betreft enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de gezamenlijke uitgaven.
  • De vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.

Dit wordt ook wel de vrijstelling voor zelfstandige groeperingen genoemd, beter gekend als de ‘kostendelende verenigingen’. Op die manier kunnen de gezamenlijk gemaakte kosten toch worden doorgerekend aan de leden zonder btw aan te rekenen.

Nieuwe regels vanaf 2020

Drie jaar na de publicatie van de nieuwe wetgeving, komt er vanuit de Administratie eindelijk een nieuwe circulaire die een aantal heikele punten van deze btw-vrijstelling verduidelijkt. Op die manier is er zowel duidelijkheid voor de reeds bestaande associaties als voor de nieuwe samenwerkingsvormen. De nieuwe regels moeten vanaf 1 januari 2020 worden toegepast.

Rechtspersoonlijkheid

Binnen de associaties met rechtspersoonlijkheid wordt een onderscheid gemaakt op basis van de ontvangstbewijzen-getuigschriften. Worden die uitgereikt op naam en ondernemingsnummer van de individuele beroepsbeoefenaar, of op die van de associatie?

Voor de associaties zonder rechtspersoonlijkheid is de analyse afhankelijk van het feit of de maatschap al dan niet als fiscaal transparant wordt aanzien vanuit btw-technisch standpunt. Hiervoor moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt naargelang de kosten gefinancierd worden door periodieke instortingen van de leden, door de centrale inning van de ontvangsten van het globaal medisch dossier van de patiënten (GMD-vergoedingen) of door een pooling van de inkomsten. Ook de invloed van de verdeling van de (GMD-)inkomsten volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel wordt besproken.

Terbeschikkingstelling

Daarnaast verduidelijkt de circulaire hoe de btw-behandeling eruitziet wanneer u infrastructuur ter beschikking stelt, denk maar aan een uitgeruste praktijkruimte, gemeenschappelijke wachtzaal en inkom, al dan niet met bijkomende diensten.

Ziekenhuizen

Ten slotte bevestigt de btw-administratie uitdrukkelijk dat inhoudingen verricht door een erkend ziekenhuis op de centraal geïnde erelonen van artsen steeds vrijgesteld zijn van btw.

Bent u al voorbereid?

Wij raden u aan om uw huidige samenwerkingsverband af te toetsen aan deze nieuwe circulaire en om na te gaan of er aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan. Indien dit niet het geval is, moet u ten laatste tegen begin 2020 de btw-formaliteiten opstarten. Onze specialisten in de medische sector ondersteunen u graag bij deze analyse.

Heeft u vragen over deze circulaire of over samenwerkingsverbanden in de medische sector? Neem dan contact met ons op via contact@vdl.be.