/

/

een no-deal brexit? 4 tips om u goed voor te bereiden

Tax & Legal
24 oktober 2019

door Bert Vandorpe en Hannelore Durieu

Een no-deal Brexit? 4 tips om u goed voor te bereiden

Hoewel de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk uitstel heeft gegeven tot 31 januari om de Brexit-deal intern goed te keuren, blijft de kans op een no-deal Brexit op die datum reëel. Vanaf die datum zou het landschap waarin Belgische bedrijven handel drijven met het Verenigd Koninkrijk wel eens voorgoed kunnen veranderen. Heeft u zelf handelsconnecties met het Verenigd Koninkrijk? Zorg er dan voor dat u goed voorbereid bent.

Een no-deal Brexit? 4 tips om u goed voor te bereiden

Analyseer de financiële impact

    Met een mogelijk no-deal Brexit in het vooruitzicht, is het belangrijk om het kostenplaatje van uw handel met de VK in kaart te brengen en u goed in te dekken tegen de mogelijke risico’s. Een no-deal Brexit gaat immers gepaard met de vorming van een harde grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat betekent dat iedere levering van én naar het Verenigd Koninkrijk onderhevig zal zijn aan douaneformaliteiten en invoerrechten. Dat brengt dan weer een langere levertermijn met zich mee. Bovendien is er na de Brexit ook een EORI-nummer nodig om nog langer handel met het VK te kunnen voeren.

    De impact op de prijszetting van goederen is dus groot. Als ondernemer is het dan ook belangrijk om na te gaan of het nog rendabel (en logistiek mogelijk) is om te opereren op de Britse markt. Daartegenover staat echter ook dat Britse bedrijven met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd worden. Ook voor hen wordt het dus moeilijker om handel te drijven op de Europese markt, wat voor Belgische bedrijven op het Europese vasteland mogelijke opportuniteiten met zich meebrengt.

    Importeert u veel goederen van het Verenigd Koninkrijk? Dan is er voortaan ook invoer-btw verschuldigd. Deze btw is in principe onmiddellijk opeisbaar, wat leidt tot een pre-financieringskost in hoofde van de invoerder. De aanvraag van een ET14.000-vergunning, die zorgt dat de opeisbaarheid van btw verlegd wordt naar de periodieke aangifte, kan dit verhelpen.

    Ten slotte wordt de Britse Pond, in het geval van een no-dealscenario, een stuk volatieler. Om zich hier tegen in te dekken worden uw toekomstige contracten dus beter in euro afgesloten.

    Hou rekening met de btw

     Na de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van het btw-gebied. Dit zorgt ervoor dat iedere voormalige intracommunautaire transactie aanzien zal worden als een belastbare import of een vrijgestelde export. Om dit correct in de btw-aangifte te verwerken, moet er dus een aanpassing gebeuren in het gebruikte boekhoudprogramma.

     Dat het Verenigd Koninkrijk een derdelandsgebied wordt, heeft ook een effect op allerhande vereenvoudigingsmaatregelen. Zo is het vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer met het Verenigd Koninkrijk niet langer mogelijk, kan de regeling verkoop op afstand niet langer worden toegepast en zullen vereenvoudigingen op het vlak van consignatie/call-of stock niet langer toegepast kunnen worden met handelspartners van het Verenigd Koninkrijk.

     Controleer uw afgesloten contracten

     De Brexit zal een niet te onderschatten effect hebben op de contracten die u afsluit met uw leveranciers. Bij geschillen is het dan ook belangrijk om te weten op welk recht u zich kan beroepen.

     Daarnaast wordt het belang van INCO-terms, die aangeven welke partij waarvoor instaat bij de levering van goederen, steeds belangrijker. Aangezien de goederen gecontroleerd kunnen worden aan de grens, is het immers belangrijk om te weten wie er instaat voor de risico’s en kosten.

     Bekijk wat de sociale impact kan zijn

     Ook op sociaal vlak heeft de Brexit vergaande gevolgen. Zo bestaat de mogelijkheid dat Belgische werknemers die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk, verplicht moeten bijdragen aan het Britse sociale zekerheidssysteem. In dat geval zullen zij dus sociale bijdragen moeten betalen in twee landen, terwijl de huidige Europese regelgeving het mogelijk maakt om onder bepaalde voorwaarden enkel sociale bijdragen te betalen in de woonstaat.

     Maar ook arbeidsmigratie zal na de Brexit heel wat moeilijker worden. Werknemers met een Belgische nationaliteit zullen na de Brexit immers in het bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning en zullen onderworpen worden aan immigratiecontrole. Het kan dus als bedrijf interessant zijn om na te gaan waar men precies talent en competenties aantrekt.

     U heeft nog niet stilgestaan bij de mogelijke impact of wilt u meer weten over de gevolgen van een no-deal Brexit? Dan is het hoog tijd om dat zo snel mogelijk te doen! Onze specialisten helpen u graag via contact@vdl.be.

     Deel dit artikel

     Bert Vandorpe

     Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

     Hannelore Durieu

     Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

     Disclaimer
     Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


     Nieuws en inzichten

     Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.