/

/

belastingvrij na uw pensioen? in portugal kan het!

Tax & Legal
18 oktober 2019

door Febe Louage, Stephanie Vanmarcke en Hannelore Durieu

Belastingvrij na uw pensioen? In Portugal kan het!

Meer en meer Belgen beslissen om na hun pensioen naar Portugal te trekken. Deze zuiderse parel staat namelijk niet alleen bekend om zijn aangename klimaat en prachtige natuur, maar kent ook een fiscaal voordelig regime voor niet-inwoners. Het land wint de laatste jaren dan ook steeds meer aan populariteit. Maar hoe komt dat nu eigenlijk?

Belastingvrij na uw pensioen? In Portugal kan het!

Portugal hanteert al lange tijd het zogenaamde non-habital residency regime (of in het Portugees: regime fiscal para o residente não habitual). Belgen die kunnen aantonen dat ze vijf jaar voor hun verhuis naar Portugal geen inwoner van het land waren, kunnen er genieten van een interessant gunstregime. Het houdt in dat inkomsten van buitenlandse bronnen, denk maar aan dividenden, pensioenen, royalty’s of beroepsinkomsten in Portugal niet worden belast.

Hoe kan ik genieten van het regime?

Om van het regime te kunnen genieten, moet u als fiscaal inwoner van Portugal worden beschouwd. U mag dan ook niet langer als fiscaal inwoner van België worden beschouwd. Het concept ‘fiscaal inwonerschap’ is in deze context dan ook zeer belangrijk.

In Portugal wordt u als fiscaal inwoner beschouwd van zodra u meer dan 183 dagen per jaar in het land verblijft én wanneer u er over een verblijfplaats beschikt die wordt aangewend als hoofdverblijfplaats. In België wordt het fiscaal inwonerschap echter bepaald op basis van de woonplaats en de ‘zetel van fortuin’. Hierbij wordt rekening gehouden met de feitelijke situatie.

Wanneer u volgens de interne wetgeving in beide landen als fiscaal inwoner wordt aanzien, bepaalt het dubbelbelastingverdrag uiteindelijk waar u officiaal als fiscaal inwoner wordt beschouwd. Hier zijn de persoonlijke en economische betrekkingen doorslaggevend.

Heeft Portugal heffingsbevoegdheid?

Wanneer u als fiscaal inwoner van Portugal wordt beschouwd, moet er worden nagegaan of Portugal effectief de heffingsbevoegd heeft om buitenlandse inkomsten te belasten op basis van het dubbelbelastingverdrag. Zo mogen bepaalde pensioenen op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen Portugal en België nog in België worden belast. Voor zelfstandigen en ambtenaren is het dus minder voordelig om naar Portugal te verhuizen.

Vraag tijdig het regime aan

Het is belangrijk dat u het non-habitual residency regime correct en tijdig aanvraagt. De registratie moet dan ook gebeuren vóór 31 maart van het jaar volgend op de verhuis.

Overweegt u om naar Portugal te verhuizen en vraagt u zich af welke fiscale voordelen dit met zich meebrengt? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.