/

/

ben ik verplicht om een preventieadviseur onder de arm te nemen?

Risk Management
17 oktober 2019

door Willem De Bock en Stijn Moreau

Ben ik verplicht om een preventieadviseur onder de arm te nemen?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: ja! Hebt u een of meer werknemers op de payroll staan? Dan geldt onmiddellijk de welzijnswet en moet u een beroep doen op een (externe) dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Het doel van deze wetgeving is het voorkomen van ongevallen.

Ben ik verplicht om een preventieadviseur onder de arm te nemen?

Voer een risicoanalyse uit

Vooraleer u kunt starten met uw preventiebeleid, bent u volgens de welzijnswet verplicht om een aantal zaken in kaart te brengen. Zo moet u zoveel mogelijk informatie verzamelen over de aanwezige risico’s. Dit kan gebeuren aan de hand van risicoanalyses, checklists, enquêtes, enz. Daarnaast zijn er ook heel wat verplichte keuringen die in orde moeten zijn, denk maar aan de elektriciteitskeuring.

Maak een preventieplan op

Nadat u de risico’s in kaart hebt gebracht, moet u op basis van de verzamelde gegevens een globaal preventieplan (van vijf jaar) uitwerken, aangevuld met een jaaractieplan. In deze plannen wordt bepaald welke wettelijke domeinen u zult aanpakken. Daarbij vertrekt u altijd vanuit de volgende zeven welzijnsdomeinen:

  • Arbeidsveiligheid
  • Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
  • Psychosociale aspecten
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • Verfraaiing van de arbeidsplaatsen
  • Leefmilieu

De bedoeling van deze plannen is om een veiligere werkomgeving voor u werknemers te creëren, én om te voldoen aan de wetgeving betreffende preventie en bescherming op het werk.  

Neem een preventieadviseur onder de arm

Omdat elk bedrijf verschillende activiteiten uitvoert en dus ook andere risico’s kent, verschilt ook het preventiebeleid van bedrijf tot bedrijf. Het is daarom belangrijk om u te laten bijstaan door een expert of door een preventieadviseur met de nodige kennis van zaken. Zij kunnen helpen bij de uitvoering en opvolging van het jaaractieplan en globaal preventieplan. Afhankelijk van de activiteit en het aantal personeelsleden die bij u in dienst zijn, is het bovendien wettelijk verplicht om een interne preventieadviseur in dienst te hebben.

Op zoek naar advies en ondersteuning?

Dankzij onze ruime kennis van de welzijnswetgeving en onze jarenlange ervaring op het terrein, staan wij u graag bij met een directe en praktijkgerichte aanpak op maat van uw onderneming. Meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Account Manager willem.debock@vdl.be

Stijn Moreau

Team Manager Risk Management stijn.moreau@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.