/

/

nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Tax
23 april 2019

door Julie Vantomme en Eline Delerue

Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Op 3 april 2019 werd het nieuwe formulier voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd. Nadat het aantal codes vorig jaar was gedaald, zien we nu opnieuw een stijging. De aangifte in Vlaanderen kent 6 nieuwe codes, in Wallonië en Brussel zijn dat er 7. In totaal telt de aangifte nu 829 codes in Vlaanderen, 833 in Wallonië en 814 in Brussel. Maar met welke wijzigingen moet u nu precies rekening houden?

Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Deel 1 van de belastingaangifte

De meeste nieuwigheden in de aangifte vinden hun oorsprong in het zomerakkoord van 2017. Zo werd vak VII aangepast om rekening te houden met de mogelijke belastingvrijstelling voor de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden. Als compensatie voor deze maatregel werd de vrijgestelde schijf van interesten gehalveerd tot 960 euro.

In het vak van de federale belastingverminderingen werd dan weer een nieuwe subrubriek toegevoegd voor de bijdragen en premies onder het nieuwe stelsel van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen (POZ). Ook voor de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven werd een nieuwe rubriek gecreëerd.

Verder werd de meldplicht inzake buitenlandse rekeningen op meerdere punten gevoelig uitgebreid. Zo geldt deze meldplicht voortaan ook voor de beheerder van een buitenlandse rekening van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die geen winsten of baten verkrijgt en die niet is onderworpen aan de vennootschaps- of de rechtspersonenbelasting. Indien u titularis bent van meer dan één effectenrekening, zoals beoogd door de effectentaks, dan moet u hiervan voortaan melding maken in de nieuwe rubriek E in vak XIV.

Deel 2 van de belastingaangifte

De maatregel van het onbelast bijverdienen heeft een plaatsje gekregen onder de “andere diverse inkomsten”. In principe zijn de vergoedingen uit het verenigingswerk en de winsten of baten uit de occasionele diensten tussen burgers en de deeleconomie belastingvrij. Wanneer bepaalde grensbedragen echter worden overschreden, dan kunnen deze inkomsten geherkwalificeerd worden als beroepsinkomsten of diverse inkomsten.

Een andere aanpassing is terug te vinden in vak XVIII waar u de winsten vermeldt. Voortaan kunnen genieters van winsten namelijk een beroep doen op een kostenforfait met een maximum van 4.720 euro (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Ten slotte werd bij de winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid ook rekening gehouden met het nieuwe taxatieregime van de stopzettingsmeerwaarden. Deze meerwaarden kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gunstig tarief van 10%.

Vragen hierover? Neemt contact op met uw accountmanager of met één van onze specialisten via contact@vdl.be.