/

/

btw-verlaging plantengoed

Tax
03 april 2019

door Dries Torreele

Btw-verlaging plantengoed

Reeds geruime tijd is de verkoop van sierteeltproducten onderworpen aan het lage btw-tarief van 6%. Particulieren kunnen in tuincentra dan ook genieten van dit lage btw-tarief. Wanneer deze echter een beroep doen op een tuinaanlegger die de planten niet alleen levert, maar ook plant, is het tarief van 21% van toepassing. Uiteindelijk betaalt de consument dus een hoger tarief wanneer dezelfde planten aangekocht worden (incl. het planten) bij een gespecialiseerde tuinaannemer.

BTW-verlaging plantengoed

Om de sector van de tuinaannemers tegemoet te komen werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het tarief van 6% ook  van toepassing zal worden voor de planten die bij aanleg en onderhoud van tuinen worden geleverd. Ondertussen is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad en trad deze concreet in werking op 1 april 2019. 

Om hiervan gebruik te maken moeten tuinaannemers op hun facturen een duidelijke aparte vermelding maken van de levering van de planten enerzijds en de werkuren anderzijds. De planten zijn onderworpen aan 6% btw en de gepresteerde uren aan 21% btw.

Ook wanneer de diensten geleverd worden voor btw-plichtige klanten en er gefactureerd moet worden met btw-verlegd moet een onderscheid gemaakt worden tussen geleverde planten en gepresteerde werkuren zodat de klant zelf vervolgens het onderscheid kan maken in de btw-aangifte om de verschillende tarieven toe te passen. Wordt het onderscheid niet gemaakt, dan is 21% btw van toepassing op de volledige factuur.

Vragen hierover? Neemt contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.