/

/

het mobiliteitsbudget is bijna een feit

HR Oplossingen
07 maart 2019

door Lieven Goossens en Anneleen Wydooghe

Het mobiliteitsbudget is bijna een feit

In een eerder artikel wezen wij u al op het gegeven dat de wetgever werk maakte van de invoering van een mobiliteitsbudget. Dit wetsvoorstel dateert reeds van 3 april 2018. Inmiddels werd de volledige wettelijke procedure doorlopen en kan de publicatie van de wet betreffende de invoering van het mobiliteitsbudget in het Belgisch Staatsblad eerstdaags verwacht worden. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zal er effectief gebruikt gemaakt kunnen worden van het mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget is bijna een feit

Dankzij het mobiliteitsbudget zullen de werknemers die nu beschikken over een bedrijfswagen hun woon-werkverkeer zelf kunnen regelen. Als zij hun bedrijfswagen zouden inleveren, krijgen ze in ruil een mobiliteitsbudget ter beschikking waarmee zij zelf hun vervoersmiddel kunnen kiezen en financieren. Daarbij kunnen zij kiezen uit diverse vervoersoplossingen, welke onderverdeeld zijn in drie pijlers. Elk van deze pijlers kent eigen sociale en fiscale regels. De eerste pijler staat de werknemer toe om zijn of haar bedrijfswagen in te ruilen tegen een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is als de ingeleverde wagen. De tweede pijler staat de werknemer toe om gebruik te maken van de (fiscaal en sociaal vrijgestelde) duurzame vervoersmiddelen. De derde pijler betreft een restsaldo in cash dat uitgekeerd wordt op het einde van het jaar (fiscaal vrijgesteld, maar onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07%). Alle drie de pijlers mogen gecombineerd worden.

Via de invoering van het mobiliteitsbudget hoopt de regering de files te verminderen, evenals een betere mobiliteitsaanpak te voorzien voor de werknemers. Werkgevers mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat er voldaan moet zijn aan bepaalde voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het mobiliteitsbudget.

Hebt u verdere vragen, aarzel niet om één van onze specialisten te contacteren via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.