/

/

franse fiscaliteit anno 2019 – nieuwigheden voor niet-inwoners

International
28 februari 2019

door Hannelore Durieu en Febe Louage

Franse fiscaliteit anno 2019 – nieuwigheden voor niet-inwoners

De jaarwissel ging in Frankrijk met heel wat fiscale wijzigingen gepaard. Enkele van die wijzigingen kunnen ook een invloed hebben op de belastingen en sociale bijdragen die niet-inwoners verschuldigd zijn in Frankrijk. Zo werd de minimumbelasting voor niet-inwoners opgetrokken, werd de sociale belasting voor niet-inwoners gereduceerd en werd er een wijziging doorgevoerd in de berekening van de Franse vermogensbelasting.

Franse fiscaliteit anno 2019 – nieuwigheden voor niet-inwoners

Inkomstenbelasting - minimumbelasting

Bepaalde inkomsten die niet-inwoners ontvangen vanuit Frankrijk, zoals huurinkomsten met betrekking tot Franse onroerende goederen, mogen in Frankrijk worden belast en zijn aldaar onderworpen aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting. De progressieve tarieven voor inkomstenjaar 2018 zijn de volgende:

Tabel Franse fiscaliteit anno 2019.png
1551344829-tabel-franse-fiscaliteit-anno-2019-fr.png

Niet-inwoners moeten echter steeds rekening te houden met een minimumbelasting. Voorheen werd deze berekend door de netto belastbare inkomsten te vermenigvuldigen met 20%. Vanaf inkomstenjaar 2018, mag de door niet-inwoners verschuldigde belasting niet minder bedragen dan 20% op de netto-belastbare inkomsten tot 27.519 euro en 30% op de netto-belastbare inkomsten op het deel erboven.

Voorbeeld
Stel, u bent als Belgisch rijksinwoner eigenaar van enkele onroerende goederen die u verhuurd. De ontvangen huurinkomsten voor inkomstenjaar 2018 bedragen 60.000 euro. Indien we ervan uitgaan dat de netto-huurinkomsten 30.000 euro bedragen, dan bedraagt de minimumbelasting in 2018 6.248 euro terwijl deze voorheen slechts 6.000 euro bedroeg.

Sociale bijdragen – inkomsten met betrekking tot onroerende goederen  

Indien u huurinkomsten vanuit Frankrijk ontvangt bent u aldaar niet enkel belastingen verschuldigd, maar ook sociale zekerheidsbijdragen. Deze bedroegen voorheen 17,2%. Zoals werd aangehaald in het artikel “Waren Franse sociale bijdragen op inkomsten uit Franse onroerende goederen wel écht verschuldigd?” , werd Frankrijk hiervoor recent opnieuw veroordeeld. 

Onder andere naar aanleiding hiervan, heeft Frankrijk de sociale bijdragen hervormd en zijn niet-inwoners, op hun huurinkomsten en meerwaarden op onroerende goederen, uitsluitend onderworpen aan de zogenaamde “prélèvement de solidarité” , die 7,5% bedraagt.

Vermogensbelasting (IFI)

Voor de invoering van de IFI, was het gebruikelijk om de aankoop van een Frans onroerend goed te financieren aan de hand van een bulletlening. Deze lening kon namelijk integraal worden afgetrokken van de belastbare basis. Op die manier kon de belastbare basis tot onder de grens van 1,3 miljoen worden gebracht en was er geen vermogensbelasting verschuldigd. 

Met de invoering van de IFI in 2018 werd reeds gedeeltelijk komaf gemaakt met deze optimalisatietechniek door de aftrekbaarheid van de bullet lening te beperken voor natuurlijke personen en vanaf 2019, geldt deze beperking ook voor vennootschappen.

Ontvangt u huurinkomsten vanuit Frankrijk in persoonlijke naam of heeft u via een Franse of een Belgische vennootschap een onroerend goed aangekocht met een bulletlening, neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.