/

/

nieuwe procedure “single permit” van start sinds 1 januari 2019

HR Oplossingen
17 januari 2019

door Lieven Goossens en Anneleen Wydooghe

Nieuwe procedure “single permit” van start sinds 1 januari 2019

In een vorig artikel vertelden we u al  dat de gewesten en de federale staat werk maakten van de invoering van de zogenaamde “single permit”. Deze “single permit” betreft de gecombineerde vergunning waarmee een derdelander in België kan verblijven en werken. De procedure werd intussen volledig uitgewerkt en is sinds 1 januari 2019 van kracht in België. Hiermee heeft België de Richtlijn 2011/98/EU eindelijk omgezet.

Nieuwe procedure “single permit” van start sinds 1 januari 2019

Door de invoering van de “single permit” moet een werkgever sinds 1 januari 2019 een nieuwe procedure volgen als hij/zij een persoon die geen burger is van de EER of Zwitserland voor meer dan 90 dagen tewerk wil stellen in België. Voor een tewerkstelling van minder dan 90 dagen zal nog altijd een arbeidskaart B en een arbeidsvergunning aangevraagd moeten worden.

Op papier is de procedure vergemakkelijkt. Er moet slechts één aanvraag ingediend worden bij het gewest om een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning te verkrijgen. In de praktijk zal er op voorhand wel meer planning nodig zijn, aangezien alle documentatie in één keer ingediend zal moeten worden. Het bevoegd gewest zal, na indiening van de aanvraag, nagaan of deze volledig is en daarna een officiële bevestiging versturen naar de aanvrager. Na deze kennisgeving begint een termijn van 4 maanden te lopen, waarbinnen het bevoegd gewest en het ministerie van Binnenlandse Zaken zal kunnen beslissen om de “single permit” toe te kennen.  Als er binnen deze 4 maanden niets beslist werd, dan wordt de “single permit” beschouwd te zijn toegekend.

De arbeidskaarten die tot nu werden uitgereikt blijven gelden tot op hun vervaldatum. Pas bij een verlenging zal een “single permit” toegekend worden aan de betrokken werknemers. Hou er wel rekening mee dat zo’n verlenging sinds 1 januari 2019 ten minste twee maanden op voorhand aangevraagd moet worden.

Hebt u vragen over deze nieuwe procedure? Neem dan zeker contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.