/

/

de taks op effectenrekeningen: to opt-in or not to opt-in?

Tax
23 november 2018

door Febe Louage

De taks op effectenrekeningen: to opt-in or not to opt-in?

Vanaf 2018 moeten natuurlijke personen die over één of meerdere effectenrekeningen beschikken met een totale waarde van minstens 500.000 euro, voor het eerst de taks op effectenrekeningen van 0,15 procent betalen. De eerste referentieperiode loopt van 10 maart 2018 tot 30 september 2018. 

De taks op effectenrekeningen: to opt-in or not to opt-in?

Wanneer u bij één bank een effectenrekening heeft van meer dan 500.000 euro, dan houdt uw bank automatisch de effectentaks in. Beschikt u bij meerdere instellingen over effectenrekeningen van minder dan 500.000 euro, maar is de totale waarde toch meer dan 500.000 euro, dan hebt u twee mogelijkheden om de taks te voldoen. Ofwel kiest u ervoor om de effectentaks zelf te voldoen, ofwel geeft u de bank de opdracht om dit in uw plaats te doen (het zogenaamde opt-in).

Opt-in

Wanneer u kiest voor een opt-in, zal de bank alle nodige formaliteiten voor u verzorgen en de taks doorstorten naar de schatkist. De naam, voornaam en het identificatienummer van de titularis moeten in dit geval niet worden meegegeven. De bank moet de taks ten laatste op 20 december 2018 aangeven en betalen.

Zelf aangeven

U kunt er ook voor kiezen om de taks zelf aan te geven en door te storten. In dit geval moet u naast de gegevens inzake referentieperiode en het verschuldigde bedrag, ook uw naam, voornaam, woonplaats en identificatienummer in het rijksregister of BIS-register vermelden. De taks moet ten laatste op 31 augustus 2019 worden betaald. De aangifte zelf gebeurt echter uiterlijk op de laatste dag voor de indiening van de aangifte personenbelasting via het MyMinfin-platform.

Wat is nu de beste keuze?

Het voordeel van een opt-in is dat de fiscus geen informatie krijgt over het belastbaar vermogen van de titularissen van de effectenrekening. Hoewel er dan sneller moet worden betaald, geldt hier het voordeel van anonimiteit.

Momenteel is het nog afwachten of de taks in haar huidige vorm zal blijven bestaan. Recent werden namelijk al meerdere verordeningen tot nietigverklaring ingediend. Dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Wilt u weten wat voor u de beste keuze kan zijn? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.