/

/

de arbeidsmarkt in beweging: nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen op komst

Legal
20 september 2018

door Anneleen Wydooghe en Lieven Goossens

De arbeidsmarkt in beweging: nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen op komst

De regering-Michel heeft afgelopen zomer heel wat sociaalrechtelijke maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er een ruimere flexibiliteit op de arbeidsmarkt is. Zo werden er zes geblokkeerde wetsvoorstellen goedgekeurd en werd er een akkoord bereikt over de ‘arbeidsdeal’.

De arbeidsmarkt in beweging: nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen op komst

Zes wetsvoorstellen gedeblokkeerd

Begin juli 2018 keurde de Kamer zes geblokkeerde wetsvoorstellen goed die een positieve impact moeten hebben op de werksituatie van ouders, werknemers en werkgevers. De wetsvoorstellen willen handelaars in kustgemeenten en toeristische centra toelaten om werknemers vaker op zondag te laten werken, geven werkgevers de mogelijkheid om een ruimer scholingsbeding te laten invoegen voor knelpuntberoepen, beogen een flexibilisering van het ouderschapsverlof, een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof, de invoering van een hogere uitkering voor een samenwonende met handicap én de invoering van het 1/10de ouderschapsverlof. De voorstellen moeten nog goedgekeurd en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zijn voorlopig dus nog niet van toepassing.

Arbeidsdeal

Afgelopen zomer sloot de regering ook de zogenaamde ‘arbeidsdeal’ af. Het doel van de arbeidsdeal is het vinden van een oplossing voor het paradoxaal bestaan van het enerzijds grote aantal openstaande vacatures en de anderzijds hoge graad van werkloosheid. Om hieraan tegemoet te komen heeft de regering 28 krachtlijnen uiteengezet. Zo moet via jobcreatie, sociaal overleg en goed overleg tussen de federale overheid en de deelgebieden een oplossing gevonden worden voor de bestaande problematiek. De krachtlijnen gaan onder andere over de uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft op belastingvermindering van 130 uren naar 184 uren en het stimuleren van werkgevers om te investeren in de opleiding van hun werknemers. Het gaat hier echter slechts over krachtlijnen. Het valt dus nog af te wachten hoe de regering deze krachtlijnen de komende maanden zal vertalen naar effectieve wetsvoorstellen.

Wilt u graag meer weten over deze nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen? Download dan het artikel onderaan of neem contact op met een van onze specialisten.