/

/

hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?

Bedrijven
22 februari 2018

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?

Net zoals accountants zijn bedrijfsrevisoren eerstelijnsadviseurs. Ze staan dan ook zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen proberen zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op te maken. En daar zijn ze vanaf de zijlijn bij betrokken. Maar wat is de waarde van deze verslagen nu eigenlijk voor de fiscus?

Algemeen


Tussen de commissaris of bedrijfsrevisor en de fiscale administratie bestaan er geen rechtstreekse contacten. Bedrijfsrevisoren brengen bij de fiscus dan ook geen verslag uit over hun werkzaamheden. Bovendien geldt als algemeen principe dat beoefenaars van een cijferberoep in fiscale kwesties hun beroepsgeheim kunnen inroepen. We merken echter dat de fiscus vandaag maar weinig een beroep doet op de commentaren in de controleverslagen. De reden hiervoor vinden we terug in:

- Een politiek die de voorkeur geeft aan fiscale controles die uitgevoerd werden door eigen getrainde medewerkers
- De aard van de fiscale controles (in het bijzonder het zoeken naar verworpen uitgaven of overdreven voorzieningen) en het nakijken van administratieve aangiftes voor bijvoorbeeld afschrijvingen of commissielonen
- De afwezigheid van iedere relevantiedrempel in de beoordelingen door de fiscus

Openbare verslagen


Controleverslagen van commissarissen in uitvoering van de vennootschapswet moeten, net zoals de meeste andere controleverslagen van de bedrijfsrevisor, openbaar worden gemaakt. Bijgevolg zijn deze verslagen ook voor de fiscus vrij beschikbaar. Eventuele opmerkingen in dergelijke verslagen kunnen dus door hem worden gelezen en daar maakt hij dankbaar gebruik van wanneer hem dat goed uitkomt. Zo kennen we het voorbeeld van een goodwill-waardering in een Antwerpse eenmanszaak. De nettowinsten die in het revisoraal verslag werden aangehaald lagen namelijk drie tot vier keer hoger dan de effectief aangegeven fiscale winsten. In dit geval baseerde de fiscus zich op het verslag van de bedrijfsrevisor en belaste hij de eenmanszaak aanvullend op de afwijkende nettowinsten.

Betekent dit dat alle controleverslagen nu waardeloos zijn in een bespreking met de fiscus?


Neen. Het is echter wel belangrijk om te weten dat de controleverslagen voor de fiscus niet altijd waarheid zijn. Zij zijn voor hem eerder een element in de bewijsvoering en een argumentatie van een bepaalde visie. Hoewel het dus belangrijk is om over een degelijk en goed onderbouwd revisoraal verslag te beschikken, is het als alleenstaand feit onvoldoende. Bovendien mogen er geen onjuistheden, overdrijvingen en ongerijmdheden in terug te vinden zijn. Alleen verslagen die de banaliteit van het standaardverslag overschrijden, worden door de fiscus ernstig genomen.

Wilt u meer weten over dit thema? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.